Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
                                                                                         Katedra za živinorejo
FKBV je v eliti etologov ISAE
..............................................................................................................
Predstavniki Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede so edini v Sloveniji kot clani prestižnega svetovno priznanega društa ISAE (International Society Applied Ethology).

Znotraj kolegija izhaja tudi svetovno priznana revija Applied Animal Behaviour Science (link).

Tako ima vsi na FKBV prost dostop do njihove baze clankov, ki predstavlja najvecjo zbirko raziskav na svetu na podrocju obnašanja živali.

FKBV sodeluje pripravi živalim prijazne reje
..............................................................................................................
Clani FKBV sodelujejo pri najnovešjih raziskavah na podrocju prasitvenih boskih, ki ustrezajo nadstandardom dobrega pocutja živali (Link)


FKBV - na osnovi obnašanja živali proucuje aspetke zniževanja emisij plinov
..............................................................................................................

V sodeluvanju z Wagenignen Univerzo, na FKBV proucujemo možnosti zniževanja emisij plinov iz razlicnih rej po SlovenijiPriznane organizacije
..............................................................................................................