Diplomska naloga
......................................................................................................................

Študentje, ki imajo že opravljeno večino izpitov, imajo zanimanje po raziskovalni dejavnosti, s katero se ukvarja katedra in želijo iz tega področja diplomirati, se lahko oglasijo v kabinetu predstojnika.
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
                                                                                         Katedra za živinorejo