Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Namen razpisa praktičnega usposabljanja v tujini je omogočiti študentom izkušnjo v tujini, ki jim prinaša pozitivne in dolgoročne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Glavni cilj je omogočiti študentom pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju ali delu doma. Izkušnja praktičnega usposabljanja v tujini predstavlja tudi odlično referenco, saj skozi pridobitev pomembnih kvalifikacij v tujem okolju pripomore k večji samozavesti in suverenosti pri opravljanju poklica. 

 

KAKŠNI SO POGOJI ZA OPRAVLJANJE PRAKSE V TUJINI?

 • Status študenta na UM mora biti veljaven celoten čas mobilnosti,
 • Študent mora biti vpisan najmanj v 2. letnik dodiplomskega študija.
 • Praktično usposabljanje mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta!

 

KATERE SO PARTNERSKE INSTITUCIJE FKBV?

Mobilnost se LAHKO izvede na:

 • javni ali zasebni organizaciji,  ki  je  aktivna  na  trgu  dela  ali  v  izobraževanju, usposabljanju in na področju mladine. Taka organizacija je lahko na primer:
 • javno ali zasebno malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);
 • javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
 • socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice, obrtniška/poklicna združenja in sindikati;
 • raziskovalni inštitut;
 • fundacija;
 • šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni od predšolskega do srednješolskega izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in izobraževanjem odraslih);
 • neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;
 • organ, ki zagotavlja poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje in informacijske storitve;
 • visokošolska institucija (univerza), ki sodeluje v programu Erasmus+.

Več informacij, povezavo na razpis in novo spletno stran Erasmus+ UM najdete TUKAJ.

 

KAKO DOLGO TRAJA PRAKSA V TUJINI?

Praktično usposabljanje traja najmanj 2 mesece in največ 12 mesecev.

 KAKŠNI SO CILJI PRAKSE V TUJINI?

Praktično usposabljanje študenta prispeva k izpopolnitvi jezikovnega znanja, komunikacije in kulturi dialoga. Pridobijo se medkulturne spretnosti in mehke veščine, ki so močno zaželene pri delodajalcih. Praktično usposabljanje vpliva tudi na izboljšanje učnega uspeha, boljšo zaposljivost, aktivnejšo udeležbo v družbi, okrepitev osveščenosti in razumevanje drugih kultur in držav z zagotavljanjem priložnosti za vzpostavitev omrežij mednarodnih stikov ter večjo motivacijo za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini

 

KAJ MORAM NAREDITI PREDEN SE ODPRAVIM V TUJINO?

Uspešno opravljena praksa v tujini, ki je bila predhodno dogovorjena v sporazumu za strokovno praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeship), se po vrnitvi iz tujine priznana na matični fakulteti.
 
Da se po vrnitvi iz tujine opravljena praksa na FKBV prizna, je potrebno pred odhodom z vsebino prakse seznaniti nosilce predmetov s področja prakse na FKBV na posameznem študijskem programu (Strokovni praktikum, Strokovni praktikum izbirni in sl.), koordinatorja za praktično usposabljanje na UM FKBV, uč. vešč. spec. Janka Muzeka, in Študijsko komisijo. Na Študijsko komisijo je potrebno priglasiti prošnjo z izpolnjenim obrazcem Soglasje nosilca predmeta o izboru nadomestnega predmeta. 
 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand