Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Splošne informacije o praksi po študijskih smereh

 

Botanični vrt

 

 

PIRC za živinorejo

 

 

Rastlinjak

Praksa je do nadaljnjega po prijavah v Moodle.

 

Proizvodnja 

 

  

Poskusno polje (poljedelstvo, zelenjadarstvo)

 

 

Panoga PV (poljedelstvo in vrtnarstvo)

 

 

Mojstrske kmetije, podjetja, zavodi, zadruge, uprava, društva

 

 

Testiranje škropilnikov

 

Vrtnarstvo, IEK, IKC

 Razpored Eko3

 

 Vinogradništvo, sadjarstvo

  • VVS v dogovoru z mentorjem

 

Testna postaja za perutnino

 

 


VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
  • ZA IZVAJANJE S ŠTUDIJSKIM PROGRAMOM PREDPISANIH AKTIVNOSTI IN PRISTOP NA ŠTUDIJSKO PRAKSO, ŠTUDENTI/KE OPRAVIJO Z ZAKONOM DOLOČENO USPOSABLJANJE IN PREIZKUS ZA VARNO DELO. NA FAKULTETI REDNO (vsako leto, navadno v zimskem semestru) IZVAJAMO USPOSABLJANJE IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN OBČASNE PREIZKUSE ZNANJA. Uspešno opravljen preizkus velja, če so izpolnjeni pogoji iz čl.38 ZVZD-1, za čas študija. BREZ TEGA IZVAJANJE OBVEZNE PRAKSE NI MOŽNO.

Pojasnilo

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. 43/11), ki je začel veljati 03.12.11 v svojih določbah predvideva visoke kazni za kršitelje. 34. do 37. odst. 76. člena v zvezi s čl. 38. določa za vsako od kršitev po dva do štirideset tisoč eur kazni. Iz razloga smiselnosti tovrstnega usposabljanja, je dekan fakultete naročil, da vsi študenti opravijo usposabljanje in preizkus usposobljenosti po programu FKBV do naslednjega vpisa. Nekaj potrebnega gradiva za pripravo na preizkus je v knjižnici, potem lastni zapiski s seminarja in priporočena literatura.  Rezultati iz dne 10.10.2016 24.10.2016

Vprašanja za ponavljanje 3.10.2016: 1-26  27-38 39-53

Vprašanja za ponavljanje (dodatni preizkus 7.3.2016): v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9