Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Splošne informacije o strokovnem praktikumu

 

Botanični vrt

Strokovni praktikum je do nadaljnjega po prijavah v Moodle UM.

 

PIRC za živinorejo

 Strokovni praktikum je do nadaljnjega po prijavah v Moodle UM.

 

Rastlinjak

Strokovni praktikum je do nadaljnjega po prijavah v Moodle UM.

 

Proizvodnja 

 Strokovni praktikum je do nadaljnjega po prijavah v Moodle UM.

  

Poskusno polje (poljedelstvo, zelenjadarstvo)

 

 

Panoga PV (poljedelstvo in vrtnarstvo)

Strokovni praktikum je do nadaljnjega v dogovoru z izvajalcem in po prijavah v Moodle UM.

 

 

Mojstrske kmetije, podjetja, zavodi, zadruge, uprava, društva

 

 

Testiranje škropilnikov

 

 

Vrtnarstvo, IEK, IKC

 EK v dogovoru z izvajalcem in po prijavah v Moodle.

 

 Vinogradništvo, sadjarstvo

  • VVS v dogovoru z mentorjem

 

Testna postaja za perutnino

 

 

 


VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
  • ZA IZVAJANJE S ŠTUDIJSKIM PROGRAMOM PREDPISANIH AKTIVNOSTI IN PRISTOP NA ŠTUDIJSKO PRAKSO, ŠTUDENTI/KE OPRAVIJO Z ZAKONOM DOLOČENO USPOSABLJANJE IN PREIZKUS ZA VARNO DELO. NA FAKULTETI REDNO (vsako leto, navadno v zimskem semestru) IZVAJAMO USPOSABLJANJE IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN OBČASNE PREIZKUSE ZNANJA. Uspešno opravljen preizkus velja, če so izpolnjeni pogoji iz čl.38 ZVZD-1, za čas študija. BREZ TEGA IZVAJANJE OBVEZNE PRAKSE NI MOŽNO.

Pojasnilo

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. 43/11), ki je začel veljati 03.12.11 v svojih določbah predvideva visoke kazni za kršitelje. 34. do 37. odst. 76. člena v zvezi s čl. 38. določa za vsako od kršitev po dva do štirideset tisoč eur kazni. Iz razloga smiselnosti tovrstnega usposabljanja, je dekan fakultete naročil, da vsi študenti opravijo usposabljanje in preizkus usposobljenosti po programu FKBV do naslednjega vpisa. Gradivo za pripravo na preizkus so lastni zapiski in priporočena literatura. V štud. letu 2021/22 bo preverjanje potekalo po izbiri: v predavalnici ali preko kviza na moodlu.

Priporočena literatura in vprašanja za ponavljanje 2019: 1-11 12-26 27-38 39-53 . Preizkus za AE II bo 11.11.2021 od 13:30 do 14:30 kot kviz na moodlu in/ali predvidoma kolokvij 19/11-21 med 11. in 12. uro.

Rezultati preizkusa 11/10-21 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand