Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Študentski svet je po Statutu Univerze v Mariboru edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete. Rešuje problematiko, povezano s študenti in se bori za dobrobit študentov. Študentski svet predstavlja vezni člen med fakulteto (univerzo) in študenti in preko njega lahko študentje sodelujejo v organih fakultete oziroma univerze, o posameznih zadevah podajajo svoje mnenje, predloge in pripombe, tako da je njihov glas vedno in povsod prisoten.

Sestava študentskega sveta se določa z kandidaturami pred volitvami, ki potekajo vsako študijsko leto novembra.

Naloge študentskega sveta, so predvsem aktivno vključevanje v študentsko politiko, reševanje študentskih vprašanj, informiranje študentov, zastopanje pri profesorjih in še vse ostalo kolikor nam zaupate in potrebujete pri svojih vsakdanjih opravilih na naši fakulteti.

Vzporedno z delovanjem v študentskem svetu mnogi opravljajo še druge funkcije tako na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede kot tudi na Univerzi v Mariboru.

Pomembnejše naloge Študentskega sveta so:

 • podajanje mnenj o pedagoškem delu asistentov, docentov in izrednih profesorjev, ko ti zaprosijo za izvolitev v pedagoške nazive. Mnenje študentov je obvezujoče,
 • obravnava in daje mnenje o splošnih aktih, študijskih programih, drugih aktih in programih ter predlogih, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
 • obravnava in daje senatu fakultete in Študentskemu svetu univerze mnenje o zadevah iz njihove pristojnosti,
 • v skladu s splošnim aktom, ki ga sprejme Upravni odbor univerze, razpolaga s sredstvi za interesno dejavnost študentov,
 • reševanje problemov študentov v zvezi z študijskim procesom,
 • prizadeva si za čim višjo kvaliteto študija,
 • organiziranje spoznavnega večera, brucovanj, okroglih miz,…
 • skrbi za športne aktivnosti študentov,
 • zavzema se za sodelovanje z ostalimi članicami Univerze v Mariboru, prav tako pa tudi z ostalimi univerzami.

Aktualna sestava Študentskega sveta FKBV:

 • Nika Gregorič, predsednica – prodekanica za študentska vprašanja
 • Neža Kolmanič (1. letnik)
 • Klara Hriberšek, Nina Vodnik (2. letnik)
 • Ana LončaričKarin Glazer (3. letnik)
 • Anja Žnidar, Tina Lešnik (4. letnik – 1. letnik 2. stopnje)
 • Petra Marko, Tjaša Pangerl (5. letnik-2. letnik 2. stopnje)
 • Patricija Halužan, Blaž Jelen (Absolventi)

Člani sveta 1. letnika

 • Predsednica: Neža Kolmanič

Člana sveta 2. letnika

 • Predsednica: Klara Hriberšek
 • Član: Nina Vodnik,  Jernej Podlesnik, Vasilije Femić, Katarina Penič

Člani sveta 3. letnika

 • Predsednik: Ana Lončarič
 • Član: Karin Glazer, Katja Stojnšek, Primož Verdinek

Člana sveta 4. letnika

 • Predsednica: Anja Žnidar
 • Član: Tina Lešnik

Člana sveta 5. letnika

 • Predsednica: Petra Marko
 • Član: Tjaša Pangerl

Absolventi

 • Predsednica: Patricija Halužan
 • Član: Blaž Jelen

 

Mandati članov ŠS FKBV: do 27.12.2021 oz. do konstituiranja novega študentskega sveta.

 

Članica Študentskega sveta Univerze v Mariboru:

Karin Glazer

Nadomestni član Študentskega sveta Univerze v Mariboru:

Eva Višnar

Študentski svet Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede je najvišji in edini predstavniški organ študentov na fakulteti. V imenu študentov podajajo mnenja o napredovanju profesorjev, kontrolirajo in izvajajo študentske ankete, rešujejo male in velike probleme, se ukvarjajo s pravicami študentov in jih zastopajo v Senatu FKBV, Akademskemu zboru FKBV ter ostalih komisijah.

Člani Senata Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede:

 • Petra Marko
 • Tina Lešnik
 • Nika Gregorič

Člana Komisije za študijske zadeve:

 • Tjaša Pangerl
 • Vasilije Femić

Člana Komisije za znanstvenoraziskovalno dejavnost:

 • Anja Žnidar
 • Vasilije Femić

Članici Komisije za ocenjevanje kakovosti:

 • Klara Hriberšek
 • Tina Lešnik

Člana Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje:

 • Petra Marko
 • Tina Lešnik

Za več informacij se obrnite na prodekanico za študentska vprašanja Niko Gregorič (e-mail naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

Najdete nas tudi na spletni strani: http://ss.fkbv.um.si/

 

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand