Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru se samostojno in v sodelovanju z znanstvenimi skupinami drugih ustanov ukvarja z razvojnimi, aplikativnimi in temeljnimi raziskavami. Raziskovalna dejavnost se izvaja preko raziskovalnih skupin in številnih samostojnih raziskovalnih projektov (mednarodnih, temeljnih, aplikativnih, ciljno raziskovalnih in drugih raziskovalnih projektov za neposredne uporabnike). Raziskovalci objavljajo rezultate raziskav v vrhunskih mednarodnih znanstvenih revijah, na znanstvenih kongresih in simpozijih svetovnega in evropskega ranga, kakor tudi doma. V zadnjih letih je to zelo okrepilo vzajemno mednarodno sodelovanje FKBV s številnimi eminentnimi svetovnimi in evropskimi instituciijami. Sodelovanje vključuje tudi izmenjavo profesorjev in študentov preko programov Socrates – Erasmus.

Študenti, ki jih poleg rednega študija zanima raziskovalno delo, se lahko pridružijo raziskovalnim aktivnostim na katedrah. Seznam tekočih raziskovalnih projektov in aktivnosti lahko dobite na spletnih straneh FKBV ali pa se pozanimate pri profesorjih. Raziskovalno delo vam bo podalo vpogled v delo raziskovalcev in omogočilo razvoj lastnih idej in konceptov, ki jih boste v okviru zmožnosti lahko razvijali tudi v smeri zaključnih diplomskih del ali pa doktorskega študija.

Kontaktne osebe
Prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost:
Izr. prof. dr. Tomaž Langerholc (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

Samostojna strokovna delavka:
Rosvita Ferčal, univ. dipl. prav.

 

Raziskovalno sodelovanje

Prijavljate prijavo?

PREDPISI UNIVERZE V MARIBORU

  • Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev
  • Dodatna merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na FKBV

ZANIMIVI DOKUMENTI

http://www.um.si/projekti/zanimivi-dokumenti/Strani/default.aspx

RAZPISI

Baze

  • SICRIS - Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji
  • COBISS - Virtualna knjižnica Slovenije – kooperativni online bibliografski sistem

Indeksi citiranosti

Servis Web of Science omogoča dostop do treh baz podatkov z indeksi citiranosti:

  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Arts & Humanities Citation

Uporabne povezave

RAZISKOVALNA OPREMA


Pregled raziskovalnih projektov na FKBV

ARRS NACIONALNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

PROGRAM

ŠIFRA

NASLOV

TRAJANJE OD

TRAJANJE DO

KOORDINATOR NA FKBV UM

ARRS raziskovalni programi

P1-0164

Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja

1.1.2019

31.12.2023

Red. prof. dr. Dejan Škorjanc

ARRS raziskovalni programi

P4-0022

Ekonomika agroživilstva in naravnih virov

1.1.2019

31.12.2023

Red. prof. dr. Črtomir Rozman

ARRS ciljni raziskovalni programi

V4-2010

Ekonomika agroživilstva in naravnih virov

1.11.2020

31.10.2023

Izr. prof. dr.  Jernej Prišenk

ARRS ciljni raziskovalni programi

V4-2007

Identifikacije vrzeli in izdelave priporočil za nadaljnji razvoj v Sloveniji

1.11.2020

31.10.2023

Red. prof. dr. Martina Bavec

ARRS ciljni raziskovalni programi

V4-2022

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in povečanje vezave C v tla z ohranitveno obdelavo tal

1.11.2020

31.10.2023

Red. prof. dr. Denis Stajnko

ARRS ciljni raziskovalni programi

V4-2002

Obvladovanje marmorirane smrdljivke v Sloveniji

1.11.2020

31.10.2023

Red. prof. dr. Mario Lešnik

ARRS ciljni raziskovalni programi

V4-2012

Razvoj trajnostnih konceptov gradenj hlevov

1.11.2020

31.10.2022

Doc. dr. Marjan Janžekovič

ARRS ciljni raziskovalni programi

V5-2030

Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah

1.11.2020

31.10.2022

Dr. Martina Robačer

ARRS ciljni raziskovalni programi

V4-1815

Zmanjšanja sušnega stresa in povečanja rodovitnosti tal z uvajanjem ohranitvene (konzervacijske) obdelave tal v trajnostno poljedelstvo

1.11.2018

31.10.2021

Red. prof. dr. Denis Stajnko

ARRS ciljni raziskovalni programi

V4-1813

Vzpostavitev sistema vzorčnih kmetij za namen stalnega spremljanja kazalcev trajnostnega kmetijstva

1.11.2018

1.11.2021

Red. prof. dr. Mario Lešnik

ARRS ciljni raziskovalni programi

V4-1801

Preučitev in predlog izbora najprimernejših nekemičnih metod zatiranja plevela kot nadomestilo za uporabo glifosata in drugih herbicidov za slovenske razmere

1.11.2018

30.04.2021

Red. prof. dr. Mario Lešnik

ARRS ciljni raziskovalni programi

V4-1601

Ocena stanja odpornosti škodljivih 
organizmov na fitofarmacevtska sredstva v Sloveniji

1.10.2016

30.9.2019

Red. prof. dr. Mario Lešnik

ARRS ciljni raziskovalni programi

V4-1610

Tehnološke rešitve za pridelavo 
kakovostnega sena

1.10.2016

30.9.2019

Red. prof. dr. Branko Kramberger

ARRS ciljni raziskovalni programi

V4-1612

Tehnologije za konkurenčnejšo pridelavo jabolk

1.10.2016

30.9.2019

Red. prof. dr. Stanislav Tojno

ARRS ciljni raziskovalni programi

V4-1628

Spremljanje zalog ogljika v kmetijskih in gozdarskih rabah tal za poročanja o nacionalni bilanci ogljika

1.10.2016

30.9.2019

Doc. dr. Mateja Muršec

ARRS ciljni raziskovalni programi

V4-1817

Tehnološke rešitve za izboljšanje dobrega počutja rejnih živali v perutninarstvu in prašičereji

1.11.2018

30.10.2020

Izr. prof. dr. Maja Prevolnik Povše

ARRS ciljni raziskovalni programi

V4-1608

Učinki in perspektive SKP na slovensko kmetijstvo in podeželje

1.10.2016

30.9.2019

Red. prof. dr. Jernej Turk

ARRS Infrastruktrurni programi

IO-0029

Infrastrukturna dejavnost Univerze v Mariboru

1.1.2015

31.12.2021

Izr. prof. dr. Andrej Šušek

Mentorstvo mlademu raziskovalcu

39129

Mentorstvo mlademu raziskovalcu

1.10.2016

9.10.2021

Izr. prof. dr.  Janja Kristl

Mentorstvo mlademu raziskovalcu

53572

Mentorstvo mlademu raziskovalcu

1.10.2019

30.9.2023

Red. prof. dr. Stanko Vršič

ARRS raziskovalni projekti

N4-0192

Genetske raznolikosti in genetski markerji za ugotavljanje odpornosti medonsne čebele na virusne okužbe, ter raba genetskih markerjev v selekciji čebel na odpornost proti virusom

1.1.2021

31.12.2024

Red. prof. dr.  Aleš Gregorc 

OSTALI NACIONALNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

PROGRAM

POGODBA

NASLOV PROJEKTA

OD

DO

KOORDINATOR ALI ČLAN NA FKBV

EIP – Evropsko inovativno partnerstvo

Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16

33133-1001/2018

Izboljšanje tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam

14.12.2018

13.12.2021

Redni profesor Branko Kramberger

EIP – Evropsko inovativno partnerstvo

Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16 

33117-1002/2018

Zrnate stročnice - pridelava, predelava in uporaba

19.12.2018

18.12.2021

Višji predavatelj Manfred Jakop

EIP – Evropsko inovativno partnerstvo

Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16

33117-1/2018

Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin

30.01.2019

29.01.2022

Docent Jurij Rakun

EIP – Evropsko inovativno partnerstvo

Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16 

33117-3/2018

Pametno kmetijstvo - senzorski sistem za monitoring in napovedi v kmetijstvu z uporabo umetne inteligence

30.01.2019

29.01.2022

Docent Jurij Rakun

EIP – Evropsko inovativno partnerstvo

Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16

33117-2001/2018

NASTILJ: Primernost uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali v kmetijski proizvodnji 

05.11.2019

05.12.2022

Izredni profesor Jernej Prišenk

EIP – Evropsko inovativno partnerstvo

Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16 

33133-3001/2018

OVEKO: Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja 

15.11.2019

15.11.2022

Redni profesor Tatjana Unuk

EIP – Evropsko inovativno partnerstvo

Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16

33117-3002/2018

Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih 

22.11.2019

22.11.2022

Višji predavatelj

Peter Berk

EIP – Evropsko inovativno partnerstvo

Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16 

33117-3003/2018

Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk 

22.11.2019

22.11.2022

Redni profesor Stanislav Tojnko

EIP – Evropsko inovativno partnerstvo

Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16

33117-3007/2018

Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti 

22.11.2019

22.11.2022

Izredni profesor

Tomaž Langerholc

EIP – Evropsko inovativno partnerstvo

Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16 

33117-3017/2018

EKOPAKT: Inovacijska partnerstva za integriteto ekoloških preskrbovalnih verig s hrano

22.11.2019

22.11.2022

Redni profesor Črtomir Rozman

EIP – Evropsko inovativno partnerstvo

Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16

33133-3003/2019

Pridelava gob na kmetiji in njena vloga v krožnem gospodarstvu pri pripravi kvalitetnega ekološkega gnojila

30.11.2020

03.12.2023

Izredni profesor Tomaž Langerholc

EIP – Evropsko inovativno partnerstvo

Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16 

33133-2002/2019

Proizvodnja in uporaba biooglja na kmetijah za namen izboljšanja tal in prispevka k blaženju podnebnih sprememb 

30.11.2020

30.11.2021

Redni profesor 

Denis Stajnko

EIP – Evropsko inovativno partnerstvo

Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16 

33133-3011/2019

Ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na kmetijsko intenzivnih območjih na osnovi ekosistemskih značilnosti

30.11.2020

04.12.2023

Redni profesor Andreja Borec

EIP – Evropsko inovativno partnerstvo

Program razvoja podeželja RS 2014–2020, ukrep 16

33133-3014/2019

Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete

11.01.2021

08.01.2024

Višji predavatelj Borut Pulko

MEDNARODNI RAZISKOVALNI PROJEKTI IN PROGRAMI

PROGRAM

POGODBA

NASLOV

(ENG/GER)

OD

DO

KOORDINATOR/ ČLAN NA FKBV

Interreg V-A 

SI-AT 

2014-2020

SIAT22

PALAEODIVERSISTYRIA: Paläolandschaft der Steiermark und ihre Biodiversität von der Urgeschichte bis zu Entdeckung der Neuen Welt

01.10.2016

30.09.2019

Izredni profesor Andrej Šušek

Interreg TRANSNATIONAL DANUBE Programme 2014- 2020

DTP1-1-248-2.2

IRON AGE DANUBE: Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin 

01.01.2017

30.06.2019

Izredni profesor Andrej Šušek

The European Innovation Partnership for Agricultural productivity and Sustainability (EIP-AGRI)

16.11,

16.21

ROVITIS 4.0 - Operational Group focusing on innovative system for the viticultural sector based on a robotic management - robot/sensors/DSS

01.01.2018

31.12.2020

Docent Jurij Rakun

ARRS Bilateral agreement

BI-RU/19-20-047

Application of artificial intelligence methods on small field robot

01.01.2019

31.12.2020

Docent Jurij Rakun

Interreg CENTRAL EUROPE 

2014-2020

CE1550

Transfarm 4.0: Transnational collaborative system to bring precision farming innovative application closer to the market Ɛt address regional specializations

01.04.2019

31.03.2022

Docent Jurij Rakun

ERASMUS +

609755-EPP-1-2019-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP

VIRAL: Vitalising ICT relevance in agricultural learning 

01.11.2019

01.11.2022

Docent 

Silva Grobelnik Mlakar

Interreg Adrion: OISAIR INNOVATION VAUCHER

12

Smart canopy monitoring system for reduction of plant protection agent use 

15.11.2019

30.09.2020

Docent Jurij Rakun

Horizon 2020

Grant Agreement nr. 862695

EJP SOIL: Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils

01.02.2020

31.01.2025

Redni profesor Denis Stajnko

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand