Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru se samostojno in v sodelovanju z znanstvenimi skupinami drugih ustanov ukvarja z razvojnimi, aplikativnimi in temeljnimi raziskavami. Raziskovalna dejavnost se izvaja preko raziskovalnih skupin in številnih samostojnih raziskovalnih projektov (mednarodnih, temeljnih, aplikativnih, ciljno raziskovalnih in drugih raziskovalnih projektov za neposredne uporabnike). Raziskovalci objavljajo rezultate raziskav v vrhunskih mednarodnih znanstvenih revijah, na znanstvenih kongresih in simpozijih svetovnega in evropskega ranga, kakor tudi doma. V zadnjih letih je to zelo okrepilo vzajemno mednarodno sodelovanje FKBV s številnimi eminentnimi svetovnimi in evropskimi instituciijami. Sodelovanje vključuje tudi izmenjavo profesorjev in študentov preko programov Socrates – Erasmus.

Kontaktne osebe
Prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost:
Izr. prof. dr. Tomaž Langerholc (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

Samostojna strokovna delavka:
Rosvita Ferčal, univ. dipl. prav.

 

Raziskovalno sodelovanje

Prijavljate prijavo?

PREDPISI UNIVERZE V MARIBORU

  • Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev
  • Dodatna merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na FKBV

ZANIMIVI DOKUMENTI

http://www.um.si/projekti/zanimivi-dokumenti/Strani/default.aspx

RAZPISI

Baze

  • SICRIS - Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji
  • COBISS - Virtualna knjižnica Slovenije – kooperativni online bibliografski sistem

Indeksi citiranosti

Servis Web of Science omogoča dostop do treh baz podatkov z indeksi citiranosti:

  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Arts & Humanities Citation

Uporabne povezave

RAZISKOVALNA OPREMA


Pregled raziskovalnih projektov na FKBV

VRSTA PROJEKTA 

vloga UM FKBV

PROGRAM

ŠIFRA

NAZIV PROJEKTA (SLO)

TRAJANJE OD 

TRAJANJE DO 

Interreg

partner

Interreg SI-AT 2014-2020

SIAT22

Paleokrajina Štajerske in njena biodiverziteta od prazgodovine do odkritja Novega sveta

1.10.2016

30.09.2019

Interreg

partner

Interreg Danube Programme 2014- 2020

DTP1-1-248-2.2

Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin

1.01.2017

30.06.2019

EIP

partner

EIP AGRI

16.11, 16.21

Rovitis 4.0

1.01.2018

31.12.2020

Interreg

partner

Interreg Central Europe 2014-2020

CE1550

TransFarm: Transnational collaborative system to bring precision farming innovative application closer to the market Ɛt address regional specializations

1.01.2019

31.12.2021

EIP

vodilni

EIP 16.2 pilotni

33117-1/2018

Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin

31.01.2019

31.12.2021

EIP

partner

EIP 16.2 pilotni

33117-3/2018

Pametno kmetijstvo - senzorski sistem za monitoring in napovedi v kmetijstvu z uporabo umetne inteligence

31.01.2019

31.12.2021

 

vodilni

 EIP 16.2

33117-1002/2018

Zrnate stročnice - pridelava, predelava in uporaba

19.12.2018

18.12.2021

EIP

vodilni

 EIP 16.5

33133-1001/2018

Izboljšanje tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam

14.12.2018

13.12.2019

ARRS

vodilni

ARRS Bilateralni sporazumi

BI-RU/19-20-047

Uporaba metod umetne inteligence na manjšem poljskem robotu

1.01.2019

31.12.2020

Erasmus +

partner

ERASMUS +

609755-EPP-1-2019-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP

Vitalising ICT relevance in agricultural learning (VIRAL) 

1.10.2019

1.10.2021

EIP

vodilni

EIP 16.5

33133-3001/2018

Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja (OVEKO) 

15.11.2019

15.11.2022

EIP

vodilni

EIP 16.2

33117-3002/2018

Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih 

22.11.2019

22.11.2022

EIP

vodilni

EIP 16.2

33117-3003/2018

Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk 

22.11.2019

22.11.2022

EIP

vodilni

EIP 16.2 pilotni

33117-2001/2018

Primernost uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali v kmetijski proizvodnji 

1.01.2020

31.12.2022

EIP

vodilni

EIP 16.2

33117-3007/2018

Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti 

22.11.2019

22.11.2022

EIP

partner

EIP 16.2

33117-3017/2018

Inovacijska partnerstva za integriteto ekoloških preskrbovalnih verig s hrano (EIP-EKOPAKT) 

22.11.2019

22.11.2022

Interreg

vodilni

Interreg Adrion: OIS-AIR

12

Smart canopy monitoring system for reduction of plant protection agent use 

15.11.2019

30.09.2020

 

vodilni

Operativni program za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

 

Spodbujanje raziskovalcev (Biljana Todorović)

1.04.2019

31.03.2022

Tržni

izvajalec (podizvajalec JN)

Program razvoja podeželja

 

Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje iz programa razvoja podeželja RS obd 2014-2020

30.01.2020

31.12.2020

Raziskovalni program

vodilni

Programska skupina

P1-0164

Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja

1.01.2019

31.12.2023

Raziskovalni program

partner

Programska skupina

P4-0022

Ekonomika agroživilstva in naravnih virov

1.01.2018

31.12.2023

Raziskovalni projekt

vodilni

CRP

V4-1815

Zmanjšanja sušnega stresa in povečanja rodovitnosti tal z uvajanjem ohranitvene (konzervacijske) obdelave tal v trajnostno poljedelstvo

1.11.2018

31.10.2021

Raziskovalni projekt

sodelujoči

CRP

V4-1813

Vzpostavitev sistema vzorčnih kmetij za namen stalnega spremljanja kazalcev trajnostnega kmetijstva

1.11.2018

1.11.2021

Raziskovalni projekt

sodelujoči

CRP

V4-1801

Preučitev in predlog izbora najprimernejših nekemičnih metod zatiranja plevela kot nadomestilo za uporabo glifosata in drugih herbicidov za slovenske razmere

1.11.2018

30.04.2021

Raziskovalni projekt

sodelujoči

CRP

V4-1817

Tehnološke rešitve za izboljšanje dobrega počutja rejnih živali v perutninarstvu in prašičereji

1.11.2018

30.10.2020

Raziskovalni projekt

sodelujoči

Infrastrukturni program

IO-0029

Infrastrukturna dejavnost Univerze v Mariboru

1.01.2015

31.12.2020

ARRS

vodilni

MLADI RAZISKOVALEC

Nataša Imenšek

     

ARRS

vodilni

MLADI RAZISKOVALEC

Andrej Perko

     

Program evropske kohezijske politike

vodilni

RAZISKOVALCI 2.1.

Biljana Todorović                        Št.pog. C3330-19-952019

Operativni program za izvajanje evropsle kohezijske politike v obdobju 2014- 2020

1.04.2019

31.03.2022

ŠIPK

vodilni

ŠIPK 2016-2020, 3. odpiranje

AGRO-LIKE

Popularizacija kmetijstva kot gospodarske dejavnosti med generacijo Z

1.03.2020

30.06.2020

ŠIPK

vodilni

ŠIPK 2016-2020, 3. odpiranje

KONJI

Analiza stanja in možnosti razvoja konjeništva kot poslovne ideje

1.03.2020

30.06.2020

ŠIPK

vodilni

ŠIPK 2016-2020, 3. odpiranje

C-Grožnice

Cianogeni glikozidi v rastlinah iz družine rožnic na območju nekdanjega grajskega parka

1.04.2020

31.07.2020

ŠIPK

vodilni

ŠIPK 2016-2020, 3. odpiranje

INTSPRAY

Sistem za pametni nanos fitofarmacevtskih sredstev

1.02.2020

31.05.2020

ŠIPK

vodilni

ŠIPK 2016-2020, 3. odpiranje

SŽPPD

SPREMLJANJE ŽARIŠČ POJAVA PODLUBNIKOV Z UPORABO DRONA

1.03.2020

30.06.2020

PKP

vodilni

PKP 2017 –2020, 3. odpiranje

NIGTRN

Načrtovanje in izdelava RTK GPS navigacijskega sistema namenjenega za uporabo v trajnih nasadih

1.03.2020

31.07.2020

PKP

vodilni

PKP 2017 –2020, 3. odpiranje

CROSS-LP

Navzkrižno trženje v gostinstvu – korak k inovativni ponudbi turistične destinacije Lovrenc na Pohorju

1.02.2020

30.06.2020

PKP

vodilni

PKP 2017 –2020, 3. odpiranje

VAOSSS

Ocena primernosti sort sladkorne pese za pridelavo v Sloveniji z uporabo večkriterijske analize

1.02.2020

30.06.2020

Strokovna naloga

vodilni

Program strokovnih nalog  s področja zdravstvenega varstva rastlin

C2337-20-000019

Izvajanje in financiranje strokovnih nalog 

01.01.20-31.12.20

1.01.2020

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand