Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Zagovor magistrskega dela:
Študijski program 2. stopnje Kmetijstvo
- 29.9.2017 ob 9:00 v predavalnici 5 - Aleš Krenker.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.

Zagovori magistrskih del:
Študijski program 2. stopnje Kmetijstvo
- 13.9.2017 ob 9:00 v predavalnici 4 - Meta Medved.
- 14.9.2017 ob 9:30 v predavalnici 5 - Nikolina Mesarec.

Magistrska dela sta do zagovora na vpogled v referatu fakultete.

Zagovor magistrskega dela:
Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi
- 21.8.2017 ob 14:30 v predavalnici 4 - Neža Grabnar Dobnikar.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.

Razpis zagovora magistrskega dela:

Študijski program 2. stopnje:
- 30.6.2017 ob 10:00 v predavalnici 5 - Neža Vidmar (Varnost hrane v prehrambeni verigi).
- 30.6.2017 ob 13:30 v predavalnici 5 - Katja Potočnik (Kmetijstvo).

Magistrski deli sta do zagovora na vpogled v referatu fakultete.