Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

O B V E S T I L O

Uporabnike knjižnice obveščamo, da bo knjižnica Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v zimskem semestru študijskega leta 2018/2019, odprta po naslednjem urniku:

v ponedeljek od 7.45 do 15.30 ure
v torek od 7.45 do 16.30 ure
v sredo od 7.45 do 15.30 ure
v četrtek od 7.45 do 15.30 ure
v petek od 7.45 do 14.30 ure

Prodaja učbenikov in drugih učnih gradiv!

Možnost tiskanja in fotokopiranje dokumentov!

Obiščite nas!


VPIS V KNJIŽNICO

Za vpis v knjižnico potrebujete osebni dokument ali veljavno študentsko izkaznico. Možen je tudi spletni vpis v knjižnico.

Študenti s statusom članarine ne plačujejo, ker je le-ta zajeta  v stroške vpisnine. Za ostale se članarina zaračuna po veljavnem ceniku KISUM.

  

 
Kontakt
Vodja: mag. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
T (02) 320 90 07
Knjižničarka: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
T (02) 320 90 43

 

 
On-line publikacije

Peter VINDIŠ, Crtomir ROZMAN, Denis STAJNKO, Bogomir MURŠEC
APLIKACIJA SIMULACIJSKEGA IN VECKRITERIJSKEGA ODLOCITVENEGA MODELA ZA PODPORO ODLOCANJA PRI IZBIRI ENERGETSKIH RASTLIN ZA PRIDELAVO V BIOPLIN (PDF)

Anastazija GSELMAN, Branko KRAMBERGER
Življenjska doba in alokacija semena v travniških tleh  (PDF)
(e-publikacija Univerze v Mariboru)
 
Denis STAJNKO, Peter VINDIŠ
NAPOVED PRIDELKA JABOLK Z METODO ANALIZE SLIKE (PDF)
 
Peter LEPEJ, Peter POLIČ, Jurij RAKUN
 

On-line dostopni katalogi in revije

Povezave za obiskovalce knjižnice:

 

Iskanje po knjižnici FKBV:

 C plus
COBISS+

O knjižnici 

Knjižnica je namenjena študentom in profesorjem ter zaposlenim na fakulteti, hkrati si v njej lahko izposojajo knjižnično gradivo in uporabljajo druge storitve tudi vsi člani knjižnično-informacijskega sistema Univerze v Mariboru (KISUM-a). Knjižnica je polnopravna članica COBISS-a. Vso gradivo v knjižnici je računalniško obdelano in ga lahko najdete v lokalni bazi Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (FKMB) v okviru Vzajemnega kataloga slovenskih knjižnic COBISS+.

V prostorih knjižnice lahko uporabljate tudi elektronske vire UM, ki obsegajo zbirke znanstvenih in strokovnih e-revij,  e-knjig, bibliografske zbirke podatkov in specializirane informacijske servise. Na povezavi: http://www.ukm.um.si/elektronski-viri, imate po abecedi navedene vse el. vire UM. Nabavo e-virov UM koordinira Univerzitetna knjižnica Maribor, nakup pa sofinancirajo vse fakultete, članice UM, UKM in ARRS.

Uporaba elektronskih virov UM je urejena z licencami in je dovoljena za študijske in raziskovalne namene. Zaposlenim na UM in študentom z rednim statusom je omogočen tudi oddaljen dostop do el. virov UM. Več o tem lahko preberete na povezavi: http://www.ukm.um.si/oddaljen-dostop-do-e-virov-0.

Nekaj osnovnih podatkov o knjižnici

Velikost knjižnice:  400 m+ 60 m2 arhiv
Št. zaposlenih v knjižnici:  2
Št. čitalniških mest:  40
Celotna knjiž. zaloga:  31.800
Št. naslovov revij  81
Št. aktivnih uporabnikov:  593
Računalniška oprema: 5 osebnih računalnikov, tiskalnik, fotokopirni stroj
Baze podatkov Elektronski viri: dostop do več kot 20.000 naslovov e-revij, e-knjig (tudi oddaljen dostop UKM)
Katalogi in zbirke podatkov:
 • vzajemni katalog COBISS/OPAC (v njegovem okviru lokalni katalog FKMB)
 • DKUM (Digitalna knjižnica UM)
 • UM:NIK (UKM)

STORITVE KNJIŽNICE

-        Izposoja knjižničnega gradiva

-        Medknjižnična izposoja

-        Pomoč pri iskanju knjižničnega gradiva

-        Dodeljevanje UDK pri zaključnih delih

-        Baze podatkov (pomoč pri iskanju po bazah podatkov)

-        Vodenje bibliografij  raziskovalcev

-        Prodaja učbenikov in drugih učnih gradiv

-        Fotokopiranje in tiskanje dokumentov


CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV UNIVERZE V MARIBORU v študijskem letu 2018/2019 (PDF)


Cenik knjig

alt

Franci Avsec
PRAVO V KMETIJSTVU


Leto izida: 1997

 
Cena za študente: 9,00 €
Cena za ostale: 9,00 €


alt Franc Bavec
NEKATERE ZAPOSTAVLJENE IN/ALI NOVE POLJŠČINE

Broširano, 215 str.
Leto izida: 2000

Avtor v knjigi predstavi poljšcine, ki so bile nekdaj pri nas ali drugod po svetu pogost clen njivskega kolobarja in ceprav so sedaj "zapostavljene", lahko kdaj v prihodnje postanejo ponovno gospodarsko zanimive. V knjigi so opisane tudi druge rastline kot sladki krompir, kvinoja, vinja, nekatere vrste prosa in druge poljšcine, ki pri nas niso bile nikoli razširjene, vendar vsaj nekatere od njih utegnejo postati uspešna alternativa dosedanjim kulturam. Skupno je v knjigi predstavljeno 37 rastlin, sistematicno urejenih, ki bralcu podaja osnovno informacijo o posamezni rastlini, njenem gencentru, izgledu, razširjenosti v svetu nekdaj in danes, agrotehniki in njeni dejanski ali potencialni uporabnosti.

Cena za študente: 15,00 €
Cena za ostale: 15,00 €


alt Martina Bavec
DOVOLJENA SREDSTVA ZA EKOLOŠKO KMETIJSTVO 2005


Leto izida: 2005

Cena za študente: 4,17 €
Cena za ostale: 10,43 €


alt Martina Bavec in sod.
DOPOLNITVE - SREDSTVA IN SMERNICE


Leto izida: 2012

Cena za študente: 3,50 €
Cena za ostale: 3,50 €

alt Andreja Borec
OKOLJSKI INDIKATORJI IN TRAJNOSTNI RAZVOJ KMET. PROSTORA


Leto izida: 2003

 

Cena za študente: 6,89 €
Cena za ostale: 6,89 €

alt Anton Ivančič 
OSNOVE RASTLINSKE HIBRIDIZACIJE

Broširano, 672 str.
Leto izida: 2002

 

Cena za študente: 18,00 €
Cena za ostale: 18,00 €

alt Anton Ivančič
HIBRIDIZACIJA POMEMBNEJŠIH RASTLINSKIH VRST

Broširano, 776 str.
Leto izida: 0000

 

Cena za študente: 18,00 €
Cena za ostale: 18,00 €

alt Božidar Krajnčič
BOTANIKA

Tretja, izpopol. izd., 452 str.
Leto izida: 2001

 

Cena za študente: 15,00 €
Cena za ostale: 15,00 €

alt Božidar Krajnčič
MOLEKULARNE OSNOVE GENETIKE


Leto izida: 1993

 

Cena za študente: 3,34 €
Cena za ostale: 3,34 €

alt Božidar Krajnčič
FIZIOLOGIJA RASTLIN


Leto izida: 2008

 

Cena za študente: 15,00 €
Cena za ostale: 15,00 €

alt Božidar Krajnčič
FIZIOLOGIJA IN BIOKEMIJA RASTL. HORMONOV


Leto izida: 1993

 

Cena za študente: 3,76 €
Cena za ostale: 3,76 €

alt Božidar Krajnčič
ABECEDNI SEZNAM ZNANSTVENIH IMEN IN SLOVENSKIH IMEN RASTLIN BOTANICNEGA VRTA UNIVERZE V MARIBORU


Leto izida: 2005

 

Cena za študente: 16,69 €
Cena za ostale: 16,69 €

alt Božidar Krajnčič
USTANOVITEV BOTANIČNEGA VRTA


Leto izida: 2010

 

Cena za študente: 25,00 €
Cena za ostale: 25,00 €

alt Branko Kramberger
KRMNI DOSEVKI

Broširano, 134 str.
Leto izida: 1999

 

Cena za študente: 10,85 €
Cena za ostale: 14,61 €

alt Branko Kramberger
PRIDELOVANJE KRME


Leto izida: 1995

 

Cena za študente: 8,35 €
Cena za ostale: 8,35 €

alt Branko Kramberger
OZELENITEV TAL V KMETIJSTVU


Leto izida: 2003

 

Cena za študente: 10,43 €
Cena za ostale: 10,43 €

alt Mihael Ledinek
OSNOVE BIOMETRIKE V ŽIVINOREJI


Leto izida: 1994

 

Cena za študente: 3,50 €
Cena za ostale: 3,50 €

alt

Marjan Janžekovič, Dejan Škorjanc
POMEMBNOST TESTIRANJA RASTNIH IN KLAVNIH LASTNOSTI PRI LISASTI PASMI: 20 LET PROGENEGA TESTA NA FAKULTETI ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Leto izida: 2009

 

Cena za študente: 7,00 €
Cena za ostale: 7,00 €

alt Dejan Škorjanc
MOŽNOSTI SONARAVNE PRIREJE GOVEJEGA MESA

(zbornik mednarodnega simpozija)
Leto izida: 2002

 

Cena za študente: 7,93 €
Cena za ostale: 7,93 €

alt Metka Slekovec
SPLOŠNA IN ANORGANSKA KEMIJA


Leto izida: 2010

 

Cena za študente: 15,00 €
Cena za ostale: 15,00 €

alt Metka Slekovec
VAJE IZ KEMIJE IN AGROKEMIJE


Leto izida: 2009

 

Cena za študente: 11,50 €
Cena za ostale: 11,50 €

alt Metka Šiško
MEDVRSTNA KRIŽANJA IN NJIHOVA UPORABNOST PRI BUČAH (CUCURBITA L.)

Leto izida: 2009

 

Cena za študente: 18,00 €
Cena za ostale: 18,00 €

alt Marija Vogrin Bračič, Dejan Škorjanc
OPTIMIZACIJA PO ODSTAVITVI PREMORA SVINJ


Leto izida: 2009

 

Cena za študente: 18,00 €
Cena za ostale: 18,00 €

alt Dejan Škorjanc
HIPERTROFIJA SKELETNEGA MIŠICEVJA PRI GOVEDU


Leto izida: 2001

 

Cena za študente: 2,71 €
Cena za ostale: 2,71 €

alt Jernej Turk
AGRARNA EKONOMIKA

Broširano, 176 str.
Leto izida: 1998

 

Cena za študente: 10,00 €
Cena za ostale: 10,00 €

alt Jernej Turk
TEORETICNE IN EMPIRICNE ANALIZE V AGRARNI EKONOMIKI


Leto izida: 2001

 

Cena za študente: 15,00 €
Cena za ostale: 15,00 €

alt Stojan Vrabl
POSEBNA ENTOMOLOGIJA


Leto izida: 1999

 

Cena za študente: 3,00 €
Cena za ostale: 3,00 €

alt Stanko Vršic
MODRI PINO

103 str.
Leto izida: 2008

 

Cena za študente: 15,00 €
Cena za ostale: 15,00 €

alt Stanko Vršic
POMEN ZALOŽNIH SNOVI ZA REGENERATIVNO SPOSOBNOST CEPLJENK VINSKE TRTE

103 str.
Leto izida: 2005

 

Cena za študente: 6,26 €
Cena za ostale: 6,26 €

alt Tone Wagner
PRIDELOVANJE ZELIŠC


Leto izida: 1997

 

Cena za študente: 9,00 €
Cena za ostale: 9,00 €

   

 

Splošni pogoji poslovanja knjižnice


Na osnovi 291. clena statuta Univerze v Mariboru je senat Fakultete za kmetijstvo v Mariboru na 2.seji, dne 16.07.2003 sprejel
P R A V I L N I K
O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA KNJIŽNICE FAKULTETE ZA KMETIJSTVO

I. SPLOŠNE DOLOCBE

 
1. clen
 
Knjižnica Fakultete za kmetijstvo je visokošolska, fakultetna knjižnica. Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice (v nadaljevanju Pravilnik) doloca vse pogoje, ki so pomembni za delovanje in poslovanje knjižnice.
Temelji na pravilniku o splošnih pogojih poslovanja, ki velja za knjižnice, vkljucene v knjižnicno-informacijski sistem Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: KISUM).
 
2. clen
 
Pravilnik velja za zaposlene v knjižnici in njene uporabnike.
 
3. clen
 
Knjižnica je odprta glede na potrebe uporabnikov. Spremembe delovnega casa objavlja na vidnem mestu.
 
4. clen
 
Uporaba knjižnicnega gradiva in korišcenje storitev knjižnice je praviloma brezplacno.
Uporabniki placajo vpisnino in letno clanarino. Knjižnica zaracunava stroške za reprodukcijo gradiva ter opomine.
Cenik knjižnicnih storitev potrdi Upravni odbor Univerze v Mariboru in je priloga tega pravilnika.
 
5. clen
 
Pravilnik mora biti dostopen vsem uporabnikom knjižnice.

 II. UPORABNIKI KNJIŽNICE
 
6. clen
 
Clan knjižnice je uporabnik, ki se vclani v knjižnico. Clan knjižnice je lahko tudi pravna oseba.
Uporabniki in clani kot fizicne osebe so visokošolski ucitelji, znanstveni delavci in študentje in tudi obcani z enotno izkaznico KISUM, ki knjižnicno gradivo potrebujejo za permamentno izobraževanje, strokovno in znanstveno delo ter poglobljeno izobraževanje.
Uporabniki in clani so lahko tudi tuji državljani, ki predložijo veljavni potni list. Za izposojo knjižnicnega gradiva na dom predložijo podpisano izjavo prisotnega polnoletnega poroka – slovenskega državljana, ki je clan knjižnice – ali javno listino slovenske ustanove.
Pravne osebe kot uporabniki in clani knjižnice so gospodarske družbe, zavodi, društva in drugi. V njihovem imenu si lahko zanje izposojajo knjižnicno gradivo pooblašceni zastopniki.
 
7. clen
 
Uporabnik in clan knjižnice lahko postane vsakdo, ki izpolnjuje pogoje pod 6. clenom in se je pripravljen ravnati po tem pravilniku.
Uporabniki knjižnice so se dolžni vpisati med clane. Pri vpisu se izkažejo z osebnim dokumentom, indeksom ali potnim listom. Placajo vpisnino in clanarino, ki velja za študente tekoce študijsko leto, za druge uporabnike pa eno koledarsko leto. Knjižnica izda izkaznico, s katero si lahko izposojajo literaturo na dom, jo uporabljajo v citalnici, prav tako lahko koristijo informacije iz podatkovnih baz..
Izkaznica je neprenosljiva, zato si z njo ne morejo izposojati gradiva druge osebe. Clan jo mora ob zadrževanju v prostorih knjižnice obvezno predložiti knjižnicarki. Ce clan izkaznico izgubi, mora to javiti knjižnici, kjer dobi novo, vendar mora poravnati stroške nove izkaznice po veljavnem ceniku.
V primeru suma zlorabe clanske izkaznice je knjižnicarjeva dolžnost, da na osnovi clanovega veljavnega osebnega dokumenta preveri tocnost osebnih podatkov.
 
8. clen
 
Izkaznica velja za vse knjižnice Univerze v Mariboru in knjižnico Teološke fakultete.
Clanski izkaznici je enakovredno veljavna študentska izkaznica, vendar samo za študente Univerze v Mariboru.
 
9. clen
 
Vsi clani, razen študentov mariborske univerze, ki to storijo ob vpisu v novi letnik na univerzi, ter zaposlenih na mariborski univerzi, poravnajo stroške clanarine v eni od univerznih knjižnic po veljavnem ceniku.
 
10. clen
 
V kategorijo castnih clanov, ki ne placujejo clanarine se uvršcajo:
 1. upokojenci UMB in zaslužni profesorji,

 2. clani knjižnice z nad 15 letno clansko dobo, brez opominov ipd. kazni.

 
11. clen
 
Knjižnica jamci na podlagi 3., 9. in 13 clena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS , 1999, št. 59) za varstvo osebnih podatkov, ki jih uporabnik posreduje pri vpisu.
 
12. clen
 
Uporabnik knjižnice ima pravico do storitev po 2. clenu Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS 21.3.2003):
 • vpogled v knjižne zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
 • uporabno javnih knjižnicnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov,
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov in njihovo uporabo,
 • posredovanje informacij o gradivu
 • izposojo knjižnicnega gradiva v knjižnici in na dom,
 • medknjižnicno izposojo
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
 • pomoc in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice,
 • seznanjanje z novostmi v knjižnici,
 • preslikavanje iz knjižnicnega gradiva, ki je v lasti knjižnice,
 • rezerviranje knjižnicnega gradiva,
 • uporabo tehnicne opreme namenjene uporabnikom,
 • dostop do svetovnega spleta,
 • dostop do dejavnosti in prireditev,
 • omogocanje vnosa bibliografskih podatkov v vzajemno bazo podatkov,
 • izdelovanje in vodenje bibliografij raziskovalcev ter pripravljanje izpisov,
 • arhiviranje in fotokopiranje bibliografskih enot .

 

III. KNJIŽNICNI PROSTORI

 
13. clen
 
Knjižnicni prostori z opremo so namenjeni uporabnikom in knjižnicnim delavcem, ki morajo z njimi skrbno ravnati. Vstop na bralno obmocje prostega pristopa, ki se zacne pri informatorju, je dovoljen samo uporabnikom, ki so oddali clansko izkaznico, vrhnja oblacila in torbe na za to pripravljeno mesto. Za izgubljeno garderobo knjižnica ne odgovarja.
Ob odhodu z bralnega obmocja je uporabnik dolžan pokazati vso gradivo, da ga izposojevalec zabeleži.
 
14. clen
 
V knjižnicnih prostorih uporabniki študirajo in išcejo literaturo in informacije iz razlicnih informacijskih virov. PC racunalniki, ki so na voljo uporabnikom knjižnice, so namenjeni izkljucno in samo v te namene. Uporaba racunalnikov za druge, neštudijske namene je prepovedana. V primeru prezasedenoti se uporaba racunalnikov za brskanje po internetu casovno omeji.
Za uporabo racunalnikov se je potrebno vpisati v evidenco, ki omogoca pregled nad delom z racunalniki.Vpis mora biti popoln, v skladu z zahtevo Evidence o pregledu dela na racunalnikih.V knjižnico ni dovoljeno prinašanje in uživanje hrane in pijace.
V prostore knjižnice ni dovoljen vstop z živalmi in rolkami.
Kajenje v knjižnici ni dovoljeno.
Prenosni telefoni morajo biti v prostorih knjižnice izkljuceni.
 
IV. KNJIŽNICNO GRADIVO
 
15.clen
 
Uporabniki morajo s knjižnicnim gradivom ravnati pazljivo in ga vrniti nepoškodovanega. Med poškodbe knjižnicnega gradiva se šteje tudi podcrtovanje tekstov.
Uporabnik ob prevzemu knjižnicnega gradiva opozori knjižnicarja na morebitne poškodbe, drugace ob vrnitvi odgovarja zanje.
Uporabnik, za katerega je bilo ugotovljeno, da je knjižnicno gradivo poškodoval ali ga izgubil, mora gradivo nadomestiti z novim izvodom. Ce gradiva ni na tržišcu, mora uporabnik placati odškodnino.
 
16. clen
 
Uporabniki uporabljajo knjižnicno gradivo v knjižnicnih prostorih ali si ga izposodijo na dom.
 
17. clen
 
Knjižnicno gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom, je:
 1. vso gradivo, ki ima oznako citalniško gradivo
 2. periodika
 3. diplomske naloge, magisteriji in doktorske disertacije
 4. referencna zbirka (slovarji, enciklopedije, bibliografije…)
 5. publikacije, za katere je knjižnica dolocila posebni režim izposoje
 
V. IZPOSOJA GRADIVA
 
18. clen
 
Uporabniki imajo lahko na domu istocasno izposojene le štiri knjige. Izposojo vecjega števila knjig lahko dovoli samo vodja knjižnice. Clan si ne more izposoditi vec izvodov istega naslova.
 
19. clen
 
V knjižnici si uporabnik poišce podatke o dokumentih sam. Vsakemu uporabniku, ki pride prvic v knjižnico, knjižnicar razloži, kje in kako poiskati gradivo.
 
20. clen
 
Uporabnik izposojenega gradiva ne sme posojati drugim osebam, ceprav so le-te vpisane v knjižnico.
 
21. clen
 
Clanova dolžnost je, da ob izposoji knjižnicno gradivo pregleda in takoj opozori knjižnicne delavce na vidne poškodbe oz. manjkajoce dele, sicer odgovarja za škodo sam.
 
22. clen
 
Rok za vrnitev študijskega gradiva je 14 dni oz. 30 dni.
Za prekoracitve izposojevalnega roka je uporabnik dolžan poravnati stroške 1.,2.,3 oz. dekanovega opomina. Ce po poslanem dekanovem opominu uporabnik še vedno ne vrne izposojenega gradiva, se mu izrece 4. opomin, s katerim se mu onemogoca izposoja v vseh knjižnicah Univerze Maribor in Knjižnici Teološke fakultete.
Opomine izdela delavec v izposoji vsak mesec.
Stroške za opomine zaracunava knjižnica v skladu z veljavnim cenikom.
Uporabnik je dolžan vrniti v knjižnico vso izposojeno literaturo po zagovoru diplomske naloge. Šele nato prejme potrdilo o diplomiranju.
 
23. clen
 
Uporabnik lahko zaprosi za gradivo, ki ga želi imeti izposojeno dalj casa kot je predpisan rok izposoje, podaljšan rok izposoje. Rok izposoje lahko podaljša trikrat zaporedoma na spletni strani OPAC-a, po telefonu ali osebno, vendar samo v primeru, kadar gradiva ne caka drugi uporabnik.
Uporabnik lahko gradivo tudi rezervira. Rezervirano gradivo caka ob vrnitvi v knjižnici le 4 oz.2 dni, nato se izposodi naprej.
Za rezervacije ali podaljševanja gradiva preko spletnih strani OPACA clan potrebuje geslo, ki ga ustno ali pisno sporoci izposojevalcu.
 
24. clen
 
Ce clan uporablja knjige iz prostega pristopa ali iz drugih knjižnicnih obmocij v prostorih knjižnice, se zanje citalniško zadolži v izposoji.
 
25. clen
 
Za zaposlene na Univerzi v Mariboru velja poseben dogovor glede izposoje gradiva, ki je opisan v Posebnih pravilih, priloženih k temu pravilniku.
 
VI. MEDKNJIŽNICNA IZPOSOJA
 
26. clen
 
Knjižnica naroca za uporabnike literaturo, ki je sama nima, doma in v tujini. Pri tem se ravna po mednarodno sprejetih pravilih o medknjižnicni izposoji.
Stroške medknjižnicne izposoje poravna uporabnik v celoti (razen v primeru, ko je dogovorjeno drugace) .Uporabnik uporablja gradivo, pridobljeno preko medknjižnicne izposoje, samo v prostorih knjižnice.
Knjižnica gradiva po medknjižnicni izposoji ne more narociti, ce nima tocnih bibliografskih podatkov.
 
27. clen
 
Knjižnica posoja svoje gradivo drugim knjižnicam po Sloveniji pod enakimi pogoji, kot so navedeni v 15. clenu tega pravilnika. Narocnik mora biti vpisan v seznam slovenskih knjižnic COBIB in narocati gradivo le preko predhodne narocilnice po e-mailu ali pošti.
 
VII. PRITOŽBE UPORABNIKOV
 
28. clen
 
Uporabnik lahko svoje pripombe pisno posreduje vodji knjižnice.
 
VIII. KONCNE DOLOCBE
 
29. clen
 
Uporabniku, ki ne upošteva dolocil Pravilnika in ga s svojim vedenjem krši, se zmanjšajo ali odvzamejo uporabniške pravice, kar velja istocasno do preklica v vseh knjižnicah KISUM oziroma fakultetnih knjižnicah Univerze v Mariboru.
 
30. clen
 
Morebitna odstopanja od tega pravilnika lahko dovoli le vodja knjižnice.
 
31. clen
 
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Fakultete za kmetijstvo zacne veljati naslednji dan, ko ga je sprejel senat Fakultete za kmetijstvo v
Mariboru.
 
V Mariboru , 17.07.2003                                                                            Dekan: izr.prof.dr. Jernej TURK

POSEBNA PRAVILA 

Za zaposlene na Univerzi v Mariboru velja poseben dogovor glede izposoje gradiva.

Za visokošolske ucitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce ter redno zaposlene na Fakulteti za kmetijstvo Univerze v Mariboru velja v Knjižnici Fakultete za kmetijstvo sledece:

 • Za študijski proces in raziskovalno delo imajo gradivo lahko izposojeno vec kot en mesec.
 • Izposojenih lahko imajo vec enot.
 • V primeru, ko knjižnica uporabnika prosi za doloceno enoto (rezervirano, naroceno), jo je dolžan vrniti.
 • Gradivo kupljeno iz “neknjižnicnih” sredstev se v Knjižnici evidentira in zadolži uporabniku za nedolocen cas.
 • Te enote je uporabnik dolžan vrniti v Knjižnico, ko mu preneha delovno razmerje na Fakulteti za kmetijstvo, oziroma, ko se upokoji.
 • Ob inventuri v Knjižnici so uporabniki dolžni pregledati seznam izposojenega gradiva in ga potrjenega vrniti v Knjižnico.

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand