Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Člani katedre smo avtorji in soavtorji številnih znanstvenih člankov (Cobiss). Prav tako aktivno, kot vodje in partnerji, sodelujemo v nacionalnih ter mednarodnih projektih.

Na področju ekološkega kmetijstva sodelujemo v »European Network of Organic Agriculture University Teachers - ENOAT«.


  • Nacionalni projekti
 Šifra  Naslov projekta (na povezavi opis/povzetek projekta)  Trajanje  Vloga v projektu
V4―1514 EKO-GASTRO: Ekološka hrana v gastronomiji – stanje, potencial in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil 2015 -2017 Vodja (Martina BAVEC)
V4―1108 Vrednotenje parametrov kakovosti in varnosti vrtnin iz različnih sistemov pridelave v Sloveniji in iz tujine za oblikovanje nacionalne sheme kakovosti zelenjave 1.7.2014―31.12.2016 Partnerji
V4―1107 1.7.2014―30.6.2017 Vodja (Franc BAVEC)
V4―1137 1.10.2011―30.9.2014  Vodja (Franc BAVEC) 
J4―4187 1.7.2011―30.6.2014 Partnerji
J4―4187 Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji 1.1.2011―30.9.2013  Partnerji
V4―1062 1.10.2010―31.3.2013  Partnerji
V4―1019 Vseživljenjsko e-izobraževanje na področju ekološkega kmetijstva 1.10.2010―30.9.2012 Vodja (Franc BAVEC)
V4―0472 Sladka koruza - razvoj novega, okoljsko, ekonomsko in podnebno sprejemljivega proizvoda 1.9.2008―28.2.2011 Vodja (Franc BAVEC)
J4―9532 Kakovost hrane v odvisnosti od načina kmetijske pridelave 1.7.2007―30.6.2010 Vodja (Martina BAVEC)
V4―0489 Razvoj strateških scenarijev in optimalnih struktur trajnostne proizvodnje biogoriv v Sloveniji 1.9.2008―30.6.2010  Partnerji
L4―9577 Raziskave še nepojasnjene rasti, razvoja in sestave semen alternativnih oljnic 1.1.2007―31.12.2009  Vodja (Franc BAVEC)
V4―0332 Intercropping - alternativa za zmanjšanje inputov v pridelavi zelenjave in poljščin  1.10.2006―30.9.2009  Vodja (Martina BAVEC)
V4―0333 Analiza možnosti uvedbe energetskih rastlin za predelavo v bioplin na slovenskih kmetijskih gospodarstvih 1.10.2006―30.1.2009 Partnerji
L4―6349 Raziskave še nepojasnjene rasti, sestave in reoloških lastnosti semena zrnatega ščira 1.7.2004―30.6.2007 Vodja (Franc BAVEC)
V4―0101 Razvoj metodološkega orodja za kvantitativno ocenjevanje multifunkcionalnosti kmetijstva 1.9.2004―30.11.2006 Partnerji
V4―0104 Ekološka pridelava zelenjave 1.9.2004―30.9.2006 Vodja (Martina BAVEC)
V5―0869 IPP - integrirana pridelava hrane 1.10.2003―30.9.2006 Vodja (Franc BAVEC)
V4―0865 Spremljanje stanja tal in omejitve za ekološko kmetovanje na onesnaženih območjih 1.10.2003―30.1.2006 Vodja (Martina BAVEC)
V5―0859 Tržni potenciali posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil in oblikovanje tržnih strategij na ciljnih trgih 1.10.2003―30.9.2005 Partnerji
V4―0743 Razvoj novih tehnik pridelave bučevk (oljne buče, lubenice), primernih za ekološko kmetovanje 1.10.2002―30.9.2005 Vodja (Franc BAVEC)
V4―0411 1.10.2000―31.8.2003 Partnerji
V4―0413 Okolju in potrošniku prijazni sistemi gnojenja zelenjave z dušikom in uvajanje prognoze namakanja 1.10.2000―31.3.2003 Vodja (Martina BAVEC)
V4―0455 Integrirana pridelava zelenjave - tržni in informacijski model ter izboljšave v tehniki pridelave 1.1.2002―31.10.2003 Vodja (Martina BAVEC)
V4―0465 Pridelovanje in ocena konkurenčnosti pridelkov alternativnih poljščin 1.1.2002―31.10.2004 Vodja (Franc BAVEC)
V4―0293 Alternativa-zrnati ščir:prilagodljivost, biološki potencial,ekološko pridelovanje in raba v Sloveniji 1.11.1999―31.10.2001 Vodja (Franc BAVEC)
V4―0308 Gnojenje pšenice z dušikom 1.11.1999―31.10.2001 Vodja (Franc BAVEC)
V4―9122 Žlahtnjenje oljnih buč; oblikovanje grmičastih oblik oljnih buč 1.10.1997―30.9.2000 Partnerji
V4―9125 Integralna pridelava zelenjave - smernice, uvajanje novih postopkov in trženje 1.10.1997―30.9.2000 Vodja (Martina BAVEC)
L4―7408 Tehnološko-ekološka primerjava klasičnih in bolj sonaravnih sistemov pridelovanja koruze 1.1.1996―30.11.1998 Vodja (Franc BAVEC)

 


  •  Mednarodni projekti
Duration  Project title   Type of action  Role in the project 
2015 – 2018

SoilVeg: Improving soil conservation and resource use in organic cropping systems for vegetable production through introduction and management of Agro-ecological Service Crops

OP 7, Core Organic II Partner
2013 – 2016 Building capacity of Serbian Agriculture Education to link with Society (CaSA) Tempus Partner
2013 – 2014 Health-Care NE - Zavedanje o trajnostni prehrani Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013 Partner
2013 – 2016

COBRA   - Coordinating organic plant breeding Activities for diversity Koordinacija ekološkega žlahtnjenja za večjo diverziteto

OP 7, Core Organic II Partner

2012 – 2015

INTERVEG - Enhancing multifunctional benefits of cover crops – vegetables intercropping

Multifunkcionalne koristi prekrivnih rastlin v združenih podsevkih z zelenjavo

OP 7, Core Organic II Partner
2012 – 2013 Alternative crops in organic production as a form of enhancement market of food product  Bilateralni projekt s Srbijo (Novi Sad)  
2012 – 2013 The inpact of crop production system in agronomy on yield, quality of yield and environment protection Bilateralni projekt s Srbijo (Novi Sad)  
2012 – 2013 Diverse functions of cover crops in environement preservation Bilateralni projekt s Hrvaško (Osijek)  
2012 – 2014 LOVEt II - Elaboration of the best practice models of the knowledge transfer from science to practice in the organic farming sector Leonardo da Vinci (projekt partnerstev) Partner
2010 – 2013 International Seminar on Sustainable Technology Development GUNI Partner
2010 – 2012 QualiRedFruits: New agricultural practices for quality production of red fruits enriched in healthy compounds OP 7, SME Partner
2009 – 2011 LOVEt: Creating a platform for communication between science and practice in organic food system Leonardo da Vinci (projekt partnerstev) Partner
2007 – 2009 Visit to Germany DAAD Coordinator
2005 – 2007 Eco-logica: development of central data bank on european level for the education of organic farming advisers Leonardo da Vinci Partner
2004 – 2006

CHANNEL - Opening channels of communication and research in the EU and newly accessed (EU Candidate) countries about Ecological farming

OP 6 Partner
2013 Ecological production systems for environmental and human health (EPSEN) VŽU, Erasmus (intenzivni program) Partner

2008, 2010, 2012

Organic Food Production Chain VŽU, Erasmus (intenzivni program) Partner
2003, 2005, 2007 Alternatives for ecological (organic) crop production VŽU, Erasmus (intenzivni program) Coordinator
2009 – 2011 Organic.Balkanet - Developing the skills of Organic Agriculture Trainers for the Balkans Leonardo da Vinci (projekt prenosa inovacij) Partner

 


FAKULTETA
ŠTUDIJ
ZA ŠTUDENTE
MEDNARODNO SODEL.
ZA ZAPOSLENE
Website Security Test

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand