Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  
 
Člani katedre smo nosilci in izvajalci predmetov na vseh študijskih programih.
I. stopnja Bolonjskega študija
1. letnik
 
 
 
 
2. letnik
 
EKOLOŠKO POLJEDELSTVO (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine, Ekološko kmetijstvo, Univerziteni št. program KMETIJSTVO, rastlinska in živinorejska usmeritev)
OSNOVE DENDROLOGIJE (Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine, Univerziteni št. program KMETIJSTVO, rastlinska in živinorejska usmeritev)
EKOLOŠKO KMETOVANJE (Univerziteni št. program KMETIJSTVO)
OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE (Univerziteni št. program KMETIJSTVO)
3. letnik
ZRNATA KRMA (Živinoreja, Biosistemsko inženirstvo, Univerziteni št. program KMETIJSTVO, živinorejska usmeritev)
POLJŠČINE (Univerziteni št. program KMETIJSTVO,rastlinska in živinorejska usmeritev)
VRTNARSTVO (Univerziteni št. program KMETIJSTVO,rastlinska in živinorejska usmeritev)
II. stopnja Bolonjskega študija
Program Kmetijstvo
1. letnik
2. letnik
1. letnik
1. letnik
 

Člani katedre smo mentorji (2008 - 2013) pri:
- doktorskih disertacijah

ŠTRAUS, Saša. Potencialni indikatorji za ocenjevanje trajnosti v pridelavi hrane na njivah. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=52423.

GROBELNIK MLAKAR, Silva. Agronomic characteristics, potential utilisation and quality of grain amaranth Amaranthus cruentus L. : ph. d. thesis = Agronomske značilnosti, potencialna raba in kakovost pridelka zrnatega ščira Amaranthus cruentus L. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=52106

TURINEK, Matjaž. Comparability of the biodynamic production system regarding agronomic, environmental and quality parameters : Ph. D. Thesis = Primerljivost biološko dinamičnega pridelovalnega sistema glede na agronomske, okoljske in kakovostne parametre. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=21006

FEKONJA, Milojka. Growth, photosynthetic parameters and yield in sweet maize in response to mulch, nitrogen fertilizers and water supply : Ph. D. Thesis = Rast, parametri fotosinteze in pridelek sladke koruze v odvisnosti od zastirk, dušikovih gnojil in oskrbe z vodo. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=19091.

 - magistrskih delih
 
JAKOP, Manfred. Vpliv različnih prekrivnih rastlin, agrotehničnih ukrepov in lokacije na rast,razvoj in pridelek oljnih buč (Cucurbita pepo L. convar. cittrullina (L.) Greb. var. styriaca Greb.) ter vsebnost mineralnega dušika v tleh v ekološki pridelavi = The Effects of cover crops, cultivation system and location on soil mineral nitrogen, growth and yield organically produced oil pumpkins (Cucurbita pepo L. convar. citrullina (L.) Greb. var. styriaca Greb.). http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=13924.
ŽULJAN, Marko. Rast in pridelek zelenjadnic v združeni setvi : magistrsko delo = Growth and productivity of vegetables in intercropping system. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=8228
 
 
 

Učna gradiva, knjige, priročniki... katerih avtorji / soavtorji smo člani katedre:

 

       alt
 
 
Jože BAVCON, Klemen ELER, Andrej ŠUŠEK
TELOHI (Helleborus L.) V SLOVENIJI = HELLEBORUS (Helleborus L.) IN SLOVENIA
205 str.
Leto izida: 2012
Ljubljana: Botanični vrt Univerze
ISBN 978-961-6822-15-2        
 
 
Snežana I. Oljača, Franc Bavec
ORGANSKA PROIZVODNJA HELJDE I ALTERNATIVNIH ŽITA: PRIRUČNIK
68 str.
Leto izida: 2011
Beograd: Nacionalna asocijacija za organsku proizvodnju Serbia organica
ISBN 8688997004, 9788688997003
alt
Janoš BERENJI, Ferenc BALAŽ, Franc BAVEC
ULJANA TIKVA I NJENA PROIZVODNJA
 
67 str.
Leto izzida: 2010
Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
ISBN 978-86-80417-25-7
 alt
 
Martina BAVEC, Martina ROBAČER, Polonca REPIČ,Dominika ŠTABUC-STARČEVIČ
SREDSTVA IN SMERNICE ZA EKOLOŠKO KMETIJSTVO
 
149 str.
Leto izida: 2009
Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Inštitut za ekološko kmetijstvo
ISBN 978-961-6317-34-4

Namen publikacije "Sredstva in smernice za ekološko kmetijstvo" je seznanitev z novostmi na področju ekološkega kmetijstva, ki so z novo zakonodajo vstopile v veljavo 1.1.2009 na območju celotne Evropske Unije. Spremembe v zakonodaji narekujejo številne novosti, ki jih morajo upoštevati ekološki pridelovalci in predelovalci ter tudi vsi drugi izvajalci v tej dejavnosti. V publikaciji so še podrobneje opredeljena rastlinska pridelava (gnojenje in varstvo rastlin), živinoreja, predelava in označevanje ekoloških živil. Dodani so tudi nasveti in primeri izračunov različnih normativov. Kljub temu, da naj bi potekalo ekološko kmetijstvo v zaključenem krogotoku in s čim manj dokupi različnih kmetijskih repromaterialov, se pri nekaterih panogah tudi ti uporabljajo. V zadnjem času je na slovenskem trgu  narasla ponudba sredstev, ki so načeloma primerna/dovoljena za ekološko kmetovanje in ustrezajo zahtevam zakonodaje, niso pa v tem smislu posebej označena. Zato je namen izdaje te publikacije oblikovati za različne namene sezname na slovenskem trgu dostopnih gnojil, sredstev za varstvo in nego ter krepitev rastlin, čistil, krme in dodatkov za predelavo. Tako bodo lahko vsi zainteresirani za okolju in človeku prijaznejše kmetijske repromateriale uporabljali to publikacijo kot priročnik za izbor primernih sredstev za ekološko kmetijstvo.Publikacija je univerzitetni učbenik.

 
 
Franc Bavec, Martina Bavec
ORGANSKO PROIZVODSTVO I UPOTREBA NA ZAMENSKI KULTURI
 
234 str.
Leto izida: 2009
Skopje: Izdavački centar Tri
ISBN 978-9989-187-90-2
 alt
 
Franc Bavec, Martina Bavec
 
241 str.
Leto izida: 2006
Boca Raton: Crc Press
ISBN-13: 978-1-57444-617-3, ISBN: 1-57444-617-7

Merging coverage of two increasingly popular and quickly growing food trends, Organic Production and Use of Alternative Crops provides an overview of the basic principles of organic agriculture and highlights its multifunctionality with special emphasis on the conservation of rare crops and their uses. Considering more than 30 disregarded and neglected crops suitable for growth in temperate climates, each chapter covers the botany, climate conditions, cultivars, production and yield, growth and ecology, organic cultivation, harvesting, handling and storage, and utilization where the information is available and applicable to the crop under discussion. Other topics include organic production systems, the nutritional and health benefits of products, food processing, and suggestions for some homemade foods.The authors have a wide range of experience in the growing and processing of alternative crops, the management of the processing projects, and the marketing of organic products. They have worked in close cooperation with many small scale processing activities on farms and in the food industry. Drawing on their combined experience, they provide a summary of the major problems and the knowledge base for utilization of alternative crops in new products. The broad range of coverage and interdisciplinary approach make this book a comprehensive reference and useful tool not only for the production of alternative crops but also for the development of new niche market products.

 
Franc BAVEC, Metka SLEKOVEC
OD NJIVE DO MEJICE IN KRUHA: izbrane teme iz poljedelstva
 
212 str.
Leto izida: 2003
Maribor: Fakulteta za kmetijstvo
alt
 
Franc Bavec
NEKATERE ZAPOSTAVLJENE IN/ALI NOVE POLJŠČINE
 
215 str.
Leto izida: 2000
Maribor: Fakulteta za kmetijstvo

Avtor v knjigi predstavi poljščine, ki so bile nekdaj pri nas ali drugod po svetu pogost člen njivskega kolobarja in čeprav so sedaj "zapostavljene", lahko kdaj v prihodnje postanejo ponovno gospodarsko zanimive. V knjigi so opisane tudi druge rastline kot sladki krompir, kvinoja, vinja, nekatere vrste prosa in druge poljščine, ki pri nas niso bile nikoli razširjene, vendar vsaj nekatere od njih utegnejo postati uspešna alternativa dosedanjim kulturam. Skupno je v knjigi predstavljeno 37 rastlin, sistematično urejenih, ki bralcu podaja osnovno informacijo o posamezni rastlini, njenem gencentru, izgledu, razširjenosti v svetu nekdaj in danes, agrotehniki in njeni dejanski ali potencialni uporabnosti.

 


 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand