Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Evropski projekti: 

1. Zdrava rast: pd niše do večjega obsega z integriteto in zaupanjem (acronym: HEALTHGROWTH) - trajanje projekta 2012-2015

2. Mountain Agrofood products, Retailing and Consumers (acronym: Euro-MARC) 2006-2009

3. PathogenCombat - Control and prevention of emerging and future pathogens at cellular and molecular level troughout the food chain

4. Microbial Risk assessment and quality control of wastewater and activated sludge – a basis for foodborne illness prevention« v okviru Waterpool Competence Network Water Resources

5. Building trust for quality assurance in emerging markets for food chains (6. OP) 2006-2009

6. Eco-logica (HU/05/B/F/PP-170018, Leonardo da Vinci projekti)

Programske skupine: 

P1―0164 Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja

1.1.2009―31.12.2012

P4-0022 Konkurenčnost agro-živilstva

1.1.2014 - NAPREJ

P1―0164 Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja 1.1.2014 - NAPREJ

(vodja: Prof. dr. Dejan Škorjanc)

Projekti CRP, pri katerih je Katedra nosilec ali partner: 

 V7-1118

 Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji

1.10.2011-30.9.2013
V4―1059

Analiza stanja in možnosti javno zasebnih partnerstev pri trženju lokalnih prehrambenih izdelkov iz gorsko hribovskih območij

1.10.2010―30.9.2012
V4―1054 Razvoj sistema za analizo upravljanja strategij s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelov, dreves odločanja in modela realnih opcij (akronim Toča II) 1.10.2010―30.9.2012
V4―1077 Vpliv vključevanja tanina v krmne obroke prašičev na njihove proizvodnje lastnosti, zdravje, klavno kakovost in kakovost mesa ter ekonomiko reje 1.10.2010―30.9.2012
V4―1019 Vseživljenjsko e-izobraževanje na področju ekološkega kmetijstva 1.10.2010―30.9.2012
V4―0533

Internacionalizacija slovenskega kmetijskega in živilskega sektorja in njegova konkurenčnost na mednarodnih trgih

1.1.2008―30.9.2011

Ostali projekti:

- MTE- Synthesis of mid-term evaluations 2007-2013 (trajanje projekta 2011-2012)  Nosilec: Prof. dr. Andreja Borec

- Študija o izvedljivosti projekta pridelave in predelave sladkorne pese v Sloveniji (trajanje 2012-2013) - nosilec: Prof. dr. Črtomir Rozman

Domov (na prvo stran)

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand