Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

standard logo image Iron Age Danube

Naslov:

SLO:Ohranjanje zgodnje – železnih pokrajin v Donavskem bazenu

ANG: Iron Age Danube (Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin)

Financiranje: 2.552.00,00 € od tega 85 % sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) v okviru transnacionalnega programa Podonavje 2014 - 2020.

ERDF Contribution: 2169200; IPA Contribution: 0; ENI Contribution: 0.

Trajanje projekta: januar 2017- junij 2019

Številka projekta: DTP1-1-248-2.2

Vodja projekta: izr. prof. dr. Andrej Šušek

Projektni partnerji

 1. Universalmuseum Joanneum GmbH (AT) (vodilni partner)
 2. Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Archäologie (AT)
 3. Universität Wien, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie (AT)
 4. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (SL)
 5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo (SL)
 6. Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (SL)
 7. Institut za arheologiju (HR)
 8. Arheološki muzej u Zagrebu (HR)
 9. Matrica Múzeum és Régészeti Park (HU)
 10. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet (HU)
 11. Archaeolingua Alapítvány (HU)


Pridruženi partnerji

 1. Pokrajinski muzej Maribor (Sl)
 2. Dolenjski muzej Novo mesto (Sl)
 3. Slovenska turistična organizacija (Sl)
 4. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine (HR)
 5. Centar za prapovijesna istraživanja (HR)
 6. Turistička zajednica Varaždinske županije (HR)
 7. Magyar Nemzeti Múzeum (HU)
 8. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (SK)

 Cilj projekta


Najpomembnejši cilj projekta je podpreti trajnostno rabo kulturne in naravne dediščine z razvojem in izvedbo skupne strategije za spodbujanje raziskav in spomeniškega varstva ter ohranjanje, promoviranje in vključevanje prazgodovinskih pokrajin kot del kulturne turistične poti.

 

Pomembne povezave:

Spletna stran Iron Age Danube: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/iron-age-danube
Facebook stran Iron Age Danube: https://www.facebook.com/IronAgeDanube/?fref=ts