Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Univerza v Mariboru) je prejemnik sredstev programa razvoja podeželja (PRP) v obdobju 2014 - 2020.

 

Zajeta slika

 Evropska komisija

Aktualne povezave:

- Evropska komisija (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

- PRP 2014–2020 (Program razvoja podeželja) 

 

Ostale povezave:

Razvoj podeželja in podpora EU

Evropska komisija

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP) AGRI projekti:

Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme

- ?Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja?

Pametno kmetijstvo – senzorski sistem za monitoring in napovedi v kmetijstvu z uporabo umetne inteligence

- Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin

- Tehnološka in ekonomska analiza uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali

- Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti

Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih

- ?Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk?

Zrnate stročnice-pridelava, predelava in uporaba

 

Ciljni raziskovalni projekt (CRP)

Zmanjšanja sušnega stresa in povečanja rodovitnosti tal z uvajanjem ohranitvene (konzervacijske) obdelava tal v trajnostno poljedelstvo (CRP V4-1815)

Soja (V4-1407)

- Zagotovimo.si hrano za jutri (V4-1409)

Tehnologija pridelave hrušk in češenj (V4-1409)

»EKO-GASTRO«: Ekološka hrana v gastronomiji - stanje, potencial in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil (V4-1514)

Vpliv hranjenja ličink hibridov sviloprejke (Bombyx mori L.) z listi starih lokalnih madžarskih in slovenskih genotipov murv (Morus alba L.) na razvoj in zdravstveni status ličink (N1-0041)

- Monumentalizirane krajine starejše železne dobe v porečju Donave (DTP1-1-248-2.2)

Paleokrajina Štajerske in njena biodiverziteta od prazgodovine do odkritja Novega sveta 

 

Po kreativni poti do praktičnega znanja

- Razvoj avtonomnega poljedelskega robota

 

Ostalo:

- Skupni projekti UM - Vključevanje gostujočih in tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru

- Možnosti pridelave sladkorne pese v Sloveniji- 

- TOPPS

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand