Študijski program 2. stopnje Agrarna ekonomika:
- 20. 12. 2019 ob 8:00 v sejni sobi - Boštjan Lampe.

Študijski program 2. stopnje Kmetijstvo:
- 20. 12. 2019 ob 9:00 v sejni sobi - David Danijel.

 

Magistrski nalogi sta do zagovora na vpogled v referatu fakultete.