Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 29. 11. 2019 ob 11:00 v predavalnici 3 - Žiga Aubreht.
- 29. 11. 2019 ob 11:30 v predavalnici 6 - Maja Oblak.

Magistrski nalogi sta do zagovora na vpogled v referatu fakultete.