Razpis zagovora magistrskskih del - izredni termin:

Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 27. september 2018 ob 9:00 v predavalnici 3 - Tamara Simonič.
- 27. september 2018 ob 10:00 v predavalnici 3 - Špela Pertinač.
Študijski program 2. stopnje Agrarna ekonomika:
- 27. september 2018 ob 11:00 v predavalnici 5 - Katica Muršec.

Magistrska dela sta do zagovora na vpogled v referatu fakultete.