Zagovor magisterskega dela:
Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 7.11.2016 ob 8:15 v predavalnici 3 - Sonja Bertalanič.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.