Objava zagovora znanstvenega magisterija:

29. 9. 2016 v predavalnici 4 ob 10:00 - Mojca Metličar

Zagovor magistrskega dela je javen.
Magistrski nalogi sta do zagovora na vpogled v referatu FKBV