Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Kandidatka Sabina Selič, študentka študijskega programa prve stopnje VS AGRONOMIJA - OKRASNE RASTLINE, ZELENJAVA IN POLJŠČINE, bo zagovarjala zaključno delo z naslovom »ANALIZA EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI RAZLIČNIH NAČINOV PREHRANE NESNIC« dne 7. 7. 2017 ob 8:00 v predavalnici 6.

Učna enota: MANAGEMENT V KMETIJSTVU (7073)
Učitelj: ROZMAN ČRTOMIR
Stopnja: VS
Izpitni rok: 22.06.2017, 09:30
Kraj: HOČE

Vpisna številka                 Ocena
51076972/1002280753     04
51077951/1002308089     04
51076994/1002281580     10
51072682/1002221757     09
51077007/1002281709     06
51077874/1002267218     05
51077043/1002282667     09
51076725/1002279798     08
51070862/1002200776     07
51073704/1002241049     05
51077081/1002283086     10
51077098/1002283108     06
51078316/1002312043     08
51078406/1002312426     09
51072653/1002221854     10
51076914/1002280516     09
51077997/1002308143     03
51077153/1002283841     09

Red. prof.dr. / Dr. Črtomir Rozman, full professor

Spoštovani,

zaradi službene odsotnosti v Italiji in Madžarskem v okviru projekta, rezultati izpitov pri mojih predmetih ne bodo objavljeni pred 10. julijem.

Hvala za razumevanje.