Spoštovani!

Obveščam vas, da bomo v sredo 22. januarja 2020 ob 11. uri v predavalnici Auditorium Magnum izvedli predstavitev tem zaključnih nalog za študente FKBV.

V skladu z določili Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje je študent študijskega programa prve in druge stopnje dolžan prijaviti izbiro teme zaključnega dela najkasneje do konca 4. semestra.

Če še nimate izbrane teme zaključnega dela vas vabimo, da se predstavitve udeležite.