študijski program 1. stopnje: Živinoreja:
29. 11. 2019 ob 11:15 v predavalnici 4 - Tamara Juršič. SPREMEMBA URE IN PROSTORA