Kolokvij iz sklopa Rastlinska tkiva bo v ponedeljek 2.12. ob 9.00 uri v predavalnici Auditorium Magnum.