11.11.2019  Splošno vrtnarstvo – delni izpit 

Ime

Priimek

 

ID številka

Ocena 

     

1002323959

Ni pristopil

     

1002323991

Ni pristopil

     

1002347726

Ni pristopil

     

1002364507

5

     

1002364531

6

     

1002364698

8

     

1002364728

5

     

1002364736

7

     

1002372127

9

     

1002394970

4

     

1002395011

2

     

1002395038

9

Ogled pisnih izdelkov je možen v ponedeljek 18.9.2019 ob 9. uri v kabinetu.

                                                                                                                            Red. prof. dr. Martina Bavec

Pivola, 14.11.2019