Rezultati: 11.11.2019 Splošno vrtnarstvo – delni izpit
red. prof. dr. Martina Bavec