Obvestilo za sistematske zdravstvene preglede 1. let. I.st. in 2. let. II. st.