Agrikultura in okolje:
6. 9. 2019 ob 7.30 v predavalnici 3 – Tanja Voga
6. 9. 2019 ob 13.00 v predavalnici 3 – Tjaša Pangerl

Biosistemsko inženirstvo:
6. 9. 2019 ob 8.30 v predavalnici 3 – Benjamin Založnik
6. 9. 2019 ob 9.15 v predavalnici 3 – Žan Mongus
6. 9. 2019 ob 10.00 v predavalnici 3 – Gašper Fridrih

Živinoreja:
6. 9. 2019 ob 9.00 v predavalnici 1 – Jasmina Videčnik
6. 9. 2019 ob 9.00 v predavalnici 2 – Lara Pajžlar

Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo:
6. 9. 2019 ob 11.00 v predavalnici 3 – Klementina Jelen

Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine:
6. 9. 2019 ob 12.00 v predavalnici 3 – Sanja Krajnc