Obvestilo!

Ogled rezultatov izpitnega roka z dne 29.8.2019 pri Bavec F.
oo možni v ponedeljek, 2. septembra 2019 v pisarni prof. dr. Martine Bavec
0d 9.00-10.00 ure.

Prof.dr. Franc Bavec