Agrikultura in okolje:
2. 9. 2019 ob 9.00 v predavalnici 5 – Mihaela Roškarič

2. 9. 2019 ob 9.30 v predavalnici 6 – Slavko Sever

3. 9. 2019 ob 9.00 v predavalnici Milana Erjavca – Lucija Praprotnik

Živinoreja:

4. 9. 2019 ob 8.00 v predavalnici 3 – Julija Petrovič