Rezultati pisnih izpitov z dne 23. 8. 2019, doc. dr. Anastazija Gselman