25.2.2019 Rezultati pisnih izpitov – dodatni rok (red. prof. dr. Martina Bavec)