Izredni termin zagovora diplomskega dela

Program Živinoreja:
- 28. 2. 2019 ob 14.30 v predavalnici 1 – Helena Zver.