Obvestilo!

Ocene izpitnega roka 28.1.2019 so vpisane v AIPSU, razen za
ID 1002091063, kjer ne razpolagamo s podatki za opravljene predhodne obveznosti).
Dokazila dostavite do petka 1.2. do 8. h zjutraj.
Ogled ocen pisnega dela je mogoč v petek, 1.2.2019 od 8.30-9 h).

Prof.dr. Franc Bavec