Program Ekološko kmetijstvo:
- 25. 1. 2019 ob 10.00 v predavalnici 4 – Metka Weiss Boltar,
- 28. 1. 2019 ob 9.00 v predavalnici V13 (na vili) – Aleš Veberič,
- 28. 1. 2019 ob 11.00 v predavalnici 5 – Martina Pečnik.

 Program Management v agroživilstvu in razvoj podeželja:
- 28. 1. 2019 ob 8.15 v predavalnici V13 (na vili) – Denis Ploj.

 Program Biosistemsko inženirstvo:
- 28. 1. 2019 ob 10.15 v predavalnici 3 – Tjaša Romih.