Kolokvij (računski del + vaje) bo v ponedeljek, 28.1.2019 ob 11 uri v predavalnici Milana Erjavca. Pred kolokvijem morajo biti opravljene vaje (oddani in pregledani vsi dnevniki vaj).

J. Kristl