Izredni termin zagovorov diplomskih del
Program Ekološko kmetijstvo:
- 21. 9. 2018 ob 8:00 v predavalnici 4 – Martin Kozmos.
Program Management v agroživilstvu in razvoj podeželja:
- 21. 9. 2018 ob 8:00 v predavalnici 5 – Maja Škrinjar,
- 21. 9. 2018 ob 17:00 v predavalnici 4 – Nina Filipič.
Program Živinoreja:
- 21. 9. 2018 ob 9:00 v predavalnici 5 – Tina Kep,
- 21. 9. 2018 ob 10:00 v predavalnici 3 – Sergeja Plohl.