Izredni termin zagovora diplomskega dela:
Študijski program 1. stopnje Živinoreja:
- 10.3.2017 ob 11:00 v predavalnici 6_ Matic Šinkovec

- 10.3.2017 ob 9:00 v predavalnici 2_ Martina Dobaj