27.9.2011 je Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline uspešno organizirala enodnevni seminar z naslovom "Uvod v biološko dinamično kmetijstvo", ki se ga je udeležilo 20 zainteresiranih svetovalcev iz območnih zavodov KGZ iz vse Slovenije. Dopoldanskim predavanjem in okrepčilnemu ekološkemu kosilu je sledila okrogla miza s štirimi uspešnimi BD kmeti, ki so predstavili svoje kmetije in poskušali bolj podrobno razložiti vsakodnevno dogajanje na BD kmetijah.

P1010627