Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Strokovni posvet 20 let testiranja bikov lisaste pasme na rastne in klavne lastnosti v Sloveniji  je bil v sredo, 25.11.09 ob 10:00 uri v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede na gradu Hompoš  v  predavalnici Auditorium magnum.
Informacije o posvetu najdete na naslovu http://www.posvet-fkbv.si/