Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Podrobne podatke o zaposlenih dobite začasno na naslovu >
http://www.um.si/univerza/imenik-zaposlenih/Strani/imenik.aspx

Zaposleni na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede

Zap. štev. Ime in priimek Služba,katedra
1 dr. Bavec Franc, red. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
2 dr. Bavec Martina, red. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
3 mag. Berk Peter, viš. pred. Katedra za biosistemsko inženirstvo
4 dr. Borec Andreja, red. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
5 mag.Bračko Brigita, asist. Katedra za fitomedicino
6 Broz Mojca Referat za študentske zadeve (nadomeščanje)
7 mag. Brus Maksimiljan, viš. pred. Katedra za živinorejo
8 dr. Bukovac Vesna, doc. Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
9 Črešnik Jožica Knjižnica
10 Felicijan Mateja,mag., asist. Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
11 Ferčal Rosvita Služba za splošne zadeve
12 Grbič Marinko Katedra za biosistemsko inženirstvo
13 dr. Gregorc Aleš, red. prof. Katedra za živinorejo
14 dr. Grobelnik Mlakar Silva, doc. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
15 dr. Gselman Anastazija, doc. Katedra za travništvo in pridelovanje krme
16 Imenšek Nataša, mag. Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
17 dr. Ivančič Anton, red. prof. Katedra za genetiko
18 Ivanuš Anja, mag. Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Katedra za genetiko
19 mag. Jakop Manfred, viš. pred. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
20 dr. Janžekovič Marjan, doc. Katedra za živinorejo
21 Kac Tatjana Služba za računovodstvo
22 dr. Kelc Damijan, asist. Katedra za biosistemsko inženirstvo
23 Klemenčič Alojz Tajništvo (nadomeščanje)
24 dr. Kramberger Branko, red. prof. Katedra za travništvo in pridelovanje krme
25 dr. Kraner Šumenjak Tadeja, doc. Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
26 dr. Kristl Janja, izr. prof. Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
27 dr. Lakota Miran, izr. prof. Katedra za biosistemsko inženirstvo
28 dr. Langerholc Tomaž, izr. prof. Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo
29 dr. Lepej Peter Katedra za biosistemsko inženirstvo
30 dr. Lešnik Mario, red. prof. Katedra za fitomedicino
31 Lisec Urška, mag. Katedra za ekološko kmetijstvo, Služba za splošne zadeve
32 Lončarič Repa Jožica Referat za študentske zadeve
33 dr. Mergeduš Andrej, asist. Katedra za živinorejo
34 dr. Muršec Mateja, doc. Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
35 Muzek Janko, spec. Pedagoške, znanstvenoraziskovalne in umetniške enote
36 Ornik Lidija Služba za računovodstvo
37 dr. Pavlovič Martin, red. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
38 dr. Pažek Karmen, red. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
39 Petrovič Marinka Služba za računovodstvo
40 Podvršnik Miran, mag., viš. pred. Katedra za travništvo in pridelovanje krme
41 dr. Prevolnik Povše Maja, izr.prof. Katedra za živinorejo
42 mag. Primec Maša, asist. Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo
43 dr. Prišenk Jernej, doc. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
44 dr. Pulko Borut, viš. pred. Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
45 dr. Rakun Jurij, doc. Katedra za biosistemsko inženirstvo
46 Rauter Klavdija Vodstvo tajništva
47 mag. Robačer Martina, viš. pred. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
48 dr. Rozman Črtomir, red. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
49 mag. Sagadin Matjaž Tajništvo fakultete
50 dr. Sem Vilma, asist. Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
51 Sirk Marjan Katedra za fitomedicino
52 dr. Skok Janko, doc. Katedra za živinorejo
53 dr. Stajnko Denis, red. prof. Katedra za biosistemsko inženirstvo
54 Šajher Klavdija Referat za študentske zadeve
55 dr. Šiško Metka, izr. prof. Katedra za genetiko
56 dr. Škorjanc Dejan, red. prof. Katedra za živinorejo
57 mag. Škorjanc Ksenija Knjižnica
58 mag. Špec Natalija Vodstvo tajništva
59 Štefok Danica Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
60 dr. Šušek Andrej, izr. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
61 Težak Katja, lekt. Katedra za tuje jezike
62 dr. Tojnko Stanislav, red. prof. Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
63 dr. Turk Jernej, red. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
64 dr. Unuk Tatjana, red. prof. Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
65 dr. Urbanek Krajnc Andreja, izr. prof. Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
66 mag. Vajs Stanislav, viš. pred. Katedra za fitomedicino
67 mag. Valdhuber Janez, viš. pred. Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
68 dr. Vindiš Peter, doc. Katedra za biosistemsko inženirstvo
69 mag. Vogrin Andrej, viš. pred. Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
70 dr. Vršič Stanko, red. prof. Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
71 Vukmanič Tjaša, mag., asist. Služba za splošne zadeve, Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
 
Univerzitetni kmetijski center Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede  
72 Bardetska Oksana Center za sadjarstvo in predelavo sadja
73 Brunec Marjan Center za sadjarstvo in predelavo sadja
74 Brunec Metod Center za sadjarstvo in predelavo sadja
75 Čas Janko Center za sadjarstvo in predelavo sadja
76 Furjan Marjan Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
77 Gap Rok Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
78 Horvat Jože Center za sadjarstvo in predelavo sadja
79 Ivetić Rino Center za sadjarstvo in predelavo sadja
80 mag. Janžekovič Ignac Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
81 Jordan Nataša Univerzitetni kmetijski center FKBV
82 Jus Andreja Univerzitetni kmetijski center FKBV
83 Koren Maja Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
84 mag. Korošec Aleksander Univerzitetni kmetijski center FKBV
85 Korošec Milena Center za sadjarstvo in predelavo sadja
86 Kotnik Janja Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
87 Kovačec Peter Center za živinorejo
88 Krajnc Jožica Center za živinorejo
89 Kramer Peter Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
90 Lampreht Nataša Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
91 Lerš Matjaž Center za sadjarstvo in predelavo sadja
92 Lešnik Marjeta Univerzitetni kmetijski center FKBV
93 Markuš Davorin Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
94 Mušič Irena Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
95 Ornik Jelica Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
96 dr. Paušič Andrej, viš. pred. Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom, Katedra za fitomedicino
97 Petrič Alenka Center za sadjarstvo in predelavo sadja
98 Pivec Janez Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
99 Pregl Renata Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
100 Radovič Moharem Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
101 Rojs Drago Center za sadjarstvo in predelavo sadja
102 Rožič Boštjan Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
103 Sajko Robert Center za sadjarstvo in predelavo sadja
104 Simonič Jožica Center za sadjarstvo in predelavo sadja
105 Stramšak Tamara Center za sadjarstvo in predelavo sadja
106 Stoicev Jovanka Center za sadjarstvo in predelavo sadja
107 Šepic Metka Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
108 Škorjanec Peter Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
109 Štern Helena Univerzitetni kmetijski center FKBV
110 Tomašek Marija Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
111 Veber Branka Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
112 Žnidarič Boris Univerzitetni kmetijski center FKBV
 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand