Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  
Z namenom poglobljenega sodelovanja ter prenosa znanja in izkušenj med fakulteto, gospodarstvom in ostalim javnim sektorjem, je bil na redni seji senata Fakultete za kmetijstvo, dne 25. 04. 2007, imenovan Strateški svet Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, katerega člani so:
  • G. Borut Cvetkovič, direktor Radgonske kleti;
  • Dr. Roman Glaser, predsednik uprave Perutnine Ptuj;
  • G. Boštjan Kozole, direktor Evrosad Krško;
  • Mag. Janez Kramberger, župan občine Lenart;
  • G. Jožef Merkuš, župan občine Hoče-Slivnica;
  • G. Martin Nose, direktor Zadružne zveze Slovenije;
  • G. Igor Pogačar, RAM Invest (Ljubljana), lastnik Pinusa Rače;
  • G. Jan Šinkovec, direktor Agromehanike Kranj;
  • Mag. Dejan Židan, predsednik skupine Panvita.
Konstitutivna seja Strateškega sveta Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede je bila v torek 18. 09. 2007 ob 17. uri na Meranovem.

SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM
Šifra projekta Nosilec projekta Trajanje projekta Naslov projekta
PP d.d. M. Volk 2005 Proučevanje in raziskovanje perutninske proizvodnje 
PP d.d. M. Volk 2005 - 2008 Študija učinkovitosti in varnosti probiotskega izdelka K-BL-01 na piščancih 
MEKO d.o.o. S. Vršič 2007 - 2011 Uporaba pripravka agrovit v vinogradništvu
Krka/UL,VF M. Volk 2009 Testiranje na piščancih brojlerjih
PP d.d. M. Volk 2011 Proučevanje in raziskovanje perutninske proizvodnje 
PP d.d. M. Volk 2012 Proučevanje in raziskovanje perutninske proizvodnje 
ZRSVN A. Borec 2010 NATREG - Program transnacionalnega sodelovanja JV Evropa; priprava strokovne študije:Stanje kmetijstva na projektnem območju Pohorje
As An d.o.o. F. Bavec 2010 - 2011 Izvajanje raziskave uporabe sredstev za nego rastlin (Mineral rumeni, mineral zeleni)
As An d.o.o. F. Bavec 2011 - 2012 Izvajanje raziskave uporabe sredstev za nego rastlin (Mineral rumeni, mineral zeleni)
Ekorast d.o.o. S. Vršič 2010 - 2012 Izvajanje raziskave simulatorjev rasti (Herbagreen,x) v ekološki pridelavi s področja vinogradništva
Ekorast d.o.o. F. Bavec 2010 - 2012 Izvajanje raziskave simulatorjev rasti (Herbagreen,x) v ekološki pridelavi pridelavi solate in krompirja
Tanin d.d. D. Škorjanc 2011 Izvajanje raziskave vpliva standardov hidrilizirajočih taninov na treh linijah intestinalne celice prašičev iz poskusa v projektu CRP
Tanin d.d. D. Škorjanc 2012 Izvajanje raziskave za ugotavljanje znotrajceličnega antioksidativnega potenciala hidrolizirajočih taninov na treh linijah intestinalnih celic prašiča in dveh humanih linijah
Tanin d.d. A. Cencič 2012 Izvajanje raziskave za ugotavljanje vplivadodajanja taninskih ekstraktov, z imenom Farmatan TA in Farmatan TOV v obroke za pujske
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij M. Lakota 2011 Sofinanciranje mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na mednarodnih tekmovanjih iz znanja in raziskovanja v tujini za leto 2011
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij M. Lakota 2012 Sofinanciranje mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na mednarodnih tekmovanjih iz znanja in raziskovanja v tujini za leto 2012
UM MF M. Volk 2011/2012 Fiziologija živali - oskrba živali
ZPSPS Č. Rozman 2012/2013 Študija o izvedljivosti projekta pridelave in predelave sladkorne pese v Sloveniji
TD S. Vršič 2011/2012 Izobraževanja
TD B. Kramberger 2011/2012 Izobraževanja
TD S. Tojnko 2011/2012 Izobraževanja
TD M. Lešnik 2011/2012 Izobraževanja
TD F. Bavec 2011/2012 Izobraževanja, Smernice
STENG Č. Rozman 2012/2013 Izvedba študije o izvedljivosti projekta pridelave in predelave sladkorne pese v Sloveniji
ECHO d.o.o. D. Stajnko 2013 - 2015 Izvedba raziskave ''Vpliv različnih načinov obdlave tal na izpuste CO2 in ekološki ogljični odtis''
Cinkarna d.d. M. Lešnik 2012/2013 Sporazum o sodelovanju pri izvajanju raziskav novih formulacij bakrovih pripravkov za varstvo rastlin pred boleznimi

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand