Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

AGRA glava slo

Osnovno poslanstvo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru je izvajanje izobraževalnih, raziskovalnih in inovacijskih  procesov  za potrebe  kmetijstva Slovenije, živilsko predelovalne industrije in tudi širše za potrebe gospodarskih panog povezanih s kmetijstvom (turizem, energetika obnovljivih virov, industrija odpadnih surovin, okoljevarstvo,  zdravstvo, …).

Vizija FKBV je postati evropsko pomembno izobraževalno, raziskovalno in gospodarsko povezovalno središče, kjer se bo ustvarjalo novo vrhunsko zanje, ki se bo prelivalo v znanje domačih in tujih diplomatov na vseh nivojih študija in v tehnološko znanje kmetijskih gospodarstev in podjetij. Postati želimo evropsko središče z intenzivno mednarodno izmenjavo profesorjev, raziskovalcev in študentov. V povezavi z gospodarskimi družbami je vizija FKBV, da FKBV postane razvojni inkubator in mesto za demonstracijo in analizo alternativnih kmetijskih, živilsko predelovalnih in okoljskih tehnoloških ter poslovnih procesov. FKBV želi postati pomemben deležnik v kreiranju kmetijske, gospodarske in okoljske politike Republike Slovenije ter evropski deležnik na omenjenih področjih. 

Zapisal,  dekan FKBV  izr. prof. Mario  Lešnik 


 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand