Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Kazalo člankov

 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) ima bogato razvito mednarodno sodelovanje z dolgoletno tradicijo ter je aktivno vključena v mednarodni raziskovalni in izobraževalni prostor s številnimi bilateralnimi in multilateralnimi povezavami.

V okviru večletnega sodelovanja s profesorji Geisenheima, z Wädenswillom in dunajsko univerzo ter z Univerzo v Vidmu, FKBV sodeluje na področju vinogradništva. Več let sodelujemo z avstrijskim botaničnim inštitutom (Botanisches Institut der Universitat fiir Bodenkultur Wien) in švicarskim geobotaničnim inštitutom (Geobotanisches Institut Stiftung Rubel, Zürich). Rezultat slednjega sodelovanja je druga najmočnejša zbirka biotestnih rastlin v Evropi. Na podrocju genetike in žlahtnjenja rastlin obstaja intenzivno sodelovanje z oddelkom za agrikulturo in živinorejo v Papui Novi Gvineji (Departement of Agriculture and Livestock-Port Moresby), ministrstvom za kmetijstvo in ribištvo na Salamonovih otokih (Ministry of Agriculture and Fischeries-Honiara) ter s komisijo za Južni Pacifik v Suvi na Fidžiju (South Pacific Commision). Glavno področje sodelovanja je žlahtnjenje aroidnih vrst na odpornost proti rastlinskim boleznim.

Na področju poljedelstva imamo navezane stike s številnimi posamezniki z univerz in inštitutov, kot so: Wageningen, Zürich, Bonn, Hohenheim, Ontario, Gent, Pulawy, Harpenden, Zagreb in Osijek. Na področju mikrobiologije in biotehnologije že vrsto let aktivno sodelujemo s francoskim nacionalnim inštitutom za agronomske raziskave (INRA) v Jouy-en-Josasu. Raziskave potekajo predvsem na podrocju rekombinantnih tehnologij in protivirusnih molekul in mehanizmov njihovega delovanja na različne tipe celic. Prav tako je vzpostavljeno bilateralno sodelovanje skupnih raziskav na področju virusnih bolezni kot potencialne nevarnosti v živinoreji s Kanadsko nacionalno agencijo za zdravje živali in človeka. Na področju mehanizmov delovanja probioticnih bakterij na zdravje živali in ljudi zelo uspešno sodelovanje s Kraljevo Veterinarsko in Kmetijsko Univerzo v Kopenhagnu, Danska.

Na področju ekološkega kmetijstva sodelujemo v »European Network of Organic Agriculture University Teachers« (ENOAT). V okviru rednega letnega srečanja predavateljev ekološkega kmetijstva in koordinatorjev študijskih programov, ki je bilo v Mariboru septembra 2004 z naslovom »European Universities Ecological Agriculture Curriculum Development and Coordination Network”, smo primerjali in usklajevali študijske programe 16-ih univerz oz. fakultet. Spoznanja s tega srečanja so tudi eden od temeljev za pripravo študijskega programa Ekološko kmetijstvo pri nas, ki je v svojih izhodiščih primerljiv s študijskimi programi ali študijskimi usmeritvami sodelujočih univerz oz. kmetijskih fakultet.

FKBV sodeluje v številnih prekomejnih projektih, kjer smo partnerji avstrijskim organizacijam. Sredi leta 2004 je bil podpisan tudi dogovor o sodelovanju z Joanneum Research Graz z namenom sodelovanja pri skupnih projektih in izvajanju diplomskih nalog študentov FKBV v njihovih raziskovalnih laboratorijih.
Iz leta v leto se povečujejo mednarodne izmenjave študentov in profesorjev v okviru programa Erasmus ter drugih bilateralnih projektov. FKBV se aktivno vključuje in organizira mednarodne simpozije. Profesorji FKBV aktivno sodelujejo tudi v mednarodnih združenjih in se mednarodno uveljavljajo z objavami v vrhunskih mednarodnih znanstvenih revijah. Program Erasmus  ponuja našim in tujim študentom številne izmenjave tako na področju izobraževanja, ki temelji na kreditnem sistemu študija (ECTS) kot tudi na področju opravljanja strokovne prakse in raziskovalne dejavnosti. V tujini opravljene študijske obveznosti se študentu priznajo na FKBV v skladu s pravili, ki jih je o študijski izmenjavi s tujino določila Univerza v Mariboru.
 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand